Džindić: Uprave rudnika da naprave transparantan plan reorganizacije

Elektroprivreda BiH i rudarski sindikati pružili su podršku zahtjevu Vlade BiH o moratoriju na zapošljavanje u kompletnom rudarskom sektoru.

Zaključak je ovo današnjeg sastanka u Vladi FBiH sa predstavnicima EP BiH i sindikata rudara na kojem je razgovarano o planu reorganizacije u rudnicima, tehnološkom procesu proizvodnje, te moratoriju na zapošljavanje.

Nećemo dozvoliti gomilanje viška zaposlenih

“Imamo loše iskustvo da uprave rudnika pri kraju svog mandata nepotrebno zapošljavaju određeni broj radnika u rudnicima. Vlada FBiH zabranila je svim rudnicima i upravama da primaju nepotreban broj radnika. Oni koji će moći zapošljavati su rudnici koji naprave plan reorganizacije u skladu sa programskim ciljevima Vlade FBiH i uprave EP BiH. Nakon što EP BiH odobri takav plan rudnicima, on će doći na usaglašavanje pred Vladu FBiH. Resorno ministarstvo i Vlada će dati saglasnost na svaki projekat koji je ekonomski opravdan i održiv, ali nećemo dozvoliti gomilanje viška zaposlenik”, poručio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.

On je takođe podsjetio na rok od 60 dana do kada je potrebno napraviti planove za reogranizaciju rudnika, koji će biti javni i transparentni.

Na današnjem sastanku bilo je riječi i o imenovanju uprave u rudnicima, nakon što je aktuelnim članovima istekao mandat ili su podnijeli ostavke.

U tom kontekstu, ministar Džindić je kazao kako će RMU Zenica dobiti novu upravu najkasnije do pojedjeljka, te da će u narednih sedam dana biti riješeno pitanje uprave RUM”Abid lolić” u Biloj.

Džindić se osvrnuo i na zahtjeve Samostalnog sindikata rudara u FBiH, čiji je predsjednik Safer Mušanović prisustvovao današnjem sastanku.

Resorni ministar jasno je poručio da će Vlada FBiH imati jednak tretman prema svim rudnicima, bez obzira na to da li su u koncernu EP BiH ili van njega.

“Isto tako, nećemo podržavati da neko drugi servira ko će biti predsjednik nadzornog odbora, te da li će nekome biti produžen mandat ili ne”, kategoričan je Džindić, uz naglasak na to da je Sindikat javno obećao da se neće miješati u pitanja imenovanja uprava i nadzornih odbora u rudnicima.

Kada je u pitanju energetski sektor, on je napomenuo da je Vlada FBiH jedino produžila mandat nadzornom odboru EP BiH do raspisivanja javnog konkursa.

“Niti u jednom rudniku nije dodijeljen novi mandat aktuelnoj upravi niti je produžen na v.d. Ide se korekcije i promjene”, napomenuo je Džindić.

Nikom nije Bogom dato da bude 20 godina u NO rudnika

Prema njegovim riječima, stav i opredjeljenje federalne Vlade jeste da dođe do promjene uprave svih rudnika koji ne posluju pozitivno.

“Isto tako, promijenićemo i sve one druge koji misle da posluju pozitivno, a oni neka preispitaju moje riječi da misle da posluju pozitivno”, kazao je resorni ministar.

Referišući se na dopis Sindikata u kojem se između ostalog traži da Vlada FBiH objasni zašto je “kaznila” članove Nadzornog odbora u RMU Banovići, Džindić je poručio kako to Vlada FBiH ne smatra kaznom, te pojasnio:

“U skladu sa zakonom, mi vrđimo svoje ovlasti putem nadzora, te putem razrješenja i imenovanja nadzornih odbora. Nikome nije Bogom dato da 20 godina bude predsjednik ili član nadzornog odbora u nekom rudniku”.

Džindić je takođe rekao da je na današnjem sastanku uspostavljena bolja komunikacije između Ministarstva, EP BiH i rudnika.

“Sindikati su imali loše informacije o tome da neko želi zatovriti određene rudnike, te da se želi vršiti politički pritisak na RMU Banovići, kao i da je Vlada protiv projekta gradnje termobloka u Banovićima”, napomenuo je on.

Kako je istakao, Vlada FBiH u tom pogledu nema nijednu skrivenu namjeru, već insistira na tome da se poštuje vladavina prava i zakona.

“Ako vlasnik odluči da zamijeni neki nadzorni odbor, to će biti zamijenjeno na ovaj ili onaj način. Očekujemo saradnju od strane uprave i nadzornog odbora da se te aktivnosti provedu”, dodao je Džindić.

Kada je u pitanju budućnost termobloka Banovići, on je kazao kako ona leži u rukama uprave RMU Banovići, a ne u rukama Ministarstva.

“Ministarstvo je sa udruženjem banaka iznašlo mogućnost sufinansiranja jednog dijela tog projekta, ali je zadatak uprave RMU Banovići bio da obezbijedi sredstva za ostatak dijela projekta od oko 65 miliona eura”, precizirao je Džindić.

EP BiH i sindikati podržali Vladin pristup

EP BiH podržava pristup Vlade FBiH kada je u pitanju zapošljavanje u rudarskom sektoru i plan reorganizacije rudnika

“Za svako novo zapošljavanje u rudnicima koncerna potrebno je dostaviti i plan reorganizacije svakog rudnika u kome će se jasno vidjeti koja radna mjesta u rudnicima prepozaje Zakon o rudarstvu. To će biti vodilja da u narednim godinama zajedno rudnici, EP BiH i Vlada FBiH iznađu resurse za prelazak sa postojeće neefikasne na buduću potrebnu organizaciju svakog rudnika”, poručio je direktor ovog javnog preduzeća Bajazit Jašarević.

Kako je rekao, EP BiH ostaje pri konceptu da je jedini način da energetski sektor učini održivim nastavak investiranja u rudnike uglja, koji su u sastavu koncerna, a kako bi proizvodnja uglja i poslovanje rudnika bili efikasniji.

“Paralelno sa time, polazeći od reorganizacije koja je naložena odlukom Vlade FBiH, odlučnije uđemo u izradu programa restrukturiranja svakog rudnika, kako bismo ih prilagodili potrebama uglja na tržištu”, rekao je on.

Napomenuo je da rudnici odmah treba da pristupe izradi plana reorganizacije, što je neophodno za nastavak rada koncerna.

“Rudnici to nisu razumijevali i bez odluke Vlade to nikada ne bi ni uradili. Mora se doći do nove racionalne organizacije rudnika i da radna mjesta koja su se godinama nagomilavala u rudnicima razriješimo najnaprednijim socijalno osjetljivim načinima, poput otpremnina, dokupom radnog staža, slanjem u penziju”, kazao je direktor JP EP BiH.

Predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika u FBiH Sinan Husić rekao je da je sa Vladom FBiH usaglašeno da primjena kolektivnog ugovora ostaje na snazi do potpisivanja novog kolektivnog ugovora.

“Usaglasili smo se da će do kraja ove sedmice predstavnici Vlade i reprezentativnih granskih sindikata iz oblasti rudarstva usaglasiti metodologiju i dinamiku usaglašavanja oko novog kolektivnog ugovora”, najavio je on.

Kako je istakao, predstavnici sindikata ukazali su na današnjem sastanku da je do kraja sedmice potrebno riješiti pitanje imenovanja novog saziva uprave RMU Zenica.

“Moramo imati odgovorna lica koja će u punom kapacitetu preuzeti odgovornost za stanje u rudniku, ali i odgovornost za projekte koje treba uraditi narednih 60 dana”, kazao je on.

Sindikat traži i da sva odgovorna lica u uprava rudnika, koja podnesu ostavku, treba da budu u što kraćem roku biti razriješena, te da budu izabrani novi kadrovi.

“Moramo obezbijediti minimalne uslove za funkcionisanje svih rudnika u FBiH”, kategoričan je on.

Rekao je takođe da je na današnjem sastanku razjašnjena i odluka Vlade o moratoriju na zapošljavanje.

“Danas je svima jasno da radnici koji su već angažovani na određeno vrijeme u rudnicima su potreba. Njihova radni angažman je neupitan”, kazao je Husić.

Kako je istakao, što se tiče novih zapošljavanja u narednom periodu, poterebno je pripremiti i predstaviti elaborate kako bi se znalo gdje i u koji obim posla u rudnicima se ti ljudi uvode.

“Nemamo više vremena. Nas u rudnicima mrkog uglja u FBiH raduje činjenica da su se otvorila ova pitanja. Neka su se otvorila! I mi smo to stalno govorili – hajde da vidimo imamo li snage i kapaciteta da to učinimo produktivnijim i efikasnijim. Ako nemamo i ne znamo, nije sramota to kazati. Nama nije nimalo žao. Nije jednostavno živjeti i raditi u ovakvoj atmosferi. Ali, ne žalimo. Želimo do kraja dovesti ovu priču”, poručio je Husić.

Predsjednik Samostalnog sindikata rudara u FBiH Safer Mušanović je rekao je da je današnji sastanak bio koristan, te da su sindikati dobili pojašnjenja u vezi sa nizom aktuelnih pitanja, između ostalog, o dešavanjima u rudniku u Banovićima i izgradnji termoelektrane.

Kada je riječ o razriješenju određenih uposlenika, on je istakao da je zadovoljan odlukom da u RMU Banovići rudari, njih 150, ostane na poslu.

“Važno je reći da termoelektrana Banovići nosi veliku investiciju i ministar kaže da je to jedan od najboljih projekata. U narednom periodu će se nastaviti aktivnosti koje će dovesti do realizacije ovog projekta”, rekao je on. Najavio je i da će reorganizacije biti izvršene i prije roka od 60 dana.

Na pitanje Vijesti.ba da li je u sukobu interesa, budući da istovremeno obnaša funkciju predsjednika Sindikata i član je Nadzornog odbora rudnika “Gračanica”, Mušanović je negativno odgovorio.

“Lično mislim da to nije slučaj. Sindikalna organizacija nije politička organizacija, nego udruženje. Svi koji nisu članovi bilo kakvih političkih organizacija ili nisu na funkciji direktora mogu konkurisati. Dakle, mislim da nije sukob interesa, a to je mislila i Vlada, odnosno EP BiH, jer je u potpunosti poštovala sve zakonske propise, tako da sam komotno mogao konkurisati, kao što to i u budušćnosti može na bilo kojem drugom mjestu, ako postoje odgovarajuće stručne kompetencije, čovjek koji izražava dobru volju da učestvuje u radu pojedinih nadzornih odbora”, rekao nam je Mušanović.

Mišljenja je da je do sada kvalitetno radio kao član Nadzornog odbora rudnika “Gračanica”, za koji tvrdi da je jedan od najboljih rudnika u FBiH.

(Biznis.ba)