BiH

Kopač upozorio Parlament FBiH: Hitno usvojiti novi Zakon o OIE

Direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač apelovao je na federalne parlamentarce da, poštujući sve procedure, hitno usvoje novi Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije. Na početku pisma, adresiranog na predsjedavajućeg Predstavničkog Mirsada Zaimovića i Doma naroda Tomislava...