Abdurahmanović direktor, Mačkić i Čustović izvršni direktori preduzeća ‘Park’

Edin Abdurahmanović na poziciji direktora, te Goran Mačkić i Adnan Čustović kao izvršni direktori, novoimenovana su Uprava koja će, kako je odlučio Nadzorni odbor, rukovoditi preduzećem Park sljedeće četiri godine.

Abdurahmanović je kazao da je realizacija određenih ideja i projekata, koje je u toku vršenja dužnosti direktora i izvršnih direktora u Parku tokom druge polovine prošle godine započela ova tročlana uprava, uspješno izvršena. Najznačajnije je da je u tom periodu riješen problem u vezi sa blokadom računa preduzeća uslijed tužbe devet radnika u iznosu od 1.280.000 KM, te da je Park, od juna do decembra, na sarajevskim zelenim površinama zasadio gotovo 900 novih stabala, u okviru nekoliko projekata.

Preduzeće Park je u okolnostima pandemije koronavirusa radilo još intenzivnijim tempom da bi održali komunalnu čistoću. Abdurahmanović i izvršni direktori su poručili da je za realizaciju u narednim mjesecima spreman veći broj novih projekata i aktivnosti.

U preduzeću Park očekuju veću institucionalnu podrška preduzeću koje javne zelene površine u Sarajevu održava više od šezdeset godina, saopćeno je iz preduzeća Park.

(FENA)