Agencija za vodno područje rijeke Save: Stagnacija i blago opadanje vodostaja

Padavine koje su pale u proteklom periodu uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području Save u Federaciji BiH.

Iz Agencije za vodno područje rijeke Save je saopćeno da trenutne padavine, kako je najavljeno u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, nemaju značajniji intenzitet tako da se na mreži automatskih hidroloških stanica bilježi stagnacija i blago opadanje vodostaja, jedino se povećanje vodostaja bilježi na rijeci Spreči nizvodno od akumulacije Modrac.

Prestanak padavina se očekuje u toku sutrašnjeg dana i prema hidrološko-hidrauličkoj analizi prognostičkih modela situacija će biti stabilnija u odnosu na raniju prognozu. Ne očekuje se značajniji porast vodostaja koji bi mogao prouzrokovati značajnija izlijevanja vodotoka iz korita.

Iz Agencije za vodno područje rijeke Saveza sugerišu nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere aktivne odbrane od poplava preporučuju pojačan oprez u naredna 24 sata.

– S obzirom na povišen nivo vode u koritima i brzinu tečenja, sugerišemo pojačan oprez stanovništvu koje živi uz rijeke. Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH očekuje se tokom sutrašnjeg dana, 9. novembra – navodi se u saopćenju Agencije.

Agencija redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije, analizira prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zatim trenutne vodostaje na Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda, te analizira rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Sve informacije o aktuelnim vodostajima moguće je pratiti na zvaničnoj web stranici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo: www.voda.ba.

Biznis.ba / FENA