Alićev štrajk u BH Telecomu nezakonit!

Općinski sud u Sarajevu presudio je da je štrajk kojeg je organizovao nelegalni vođa sindikata BH Telecoma Fikret Alić nezakonit.

Potvrđeno je ovo za Vijesti.ba iz više izvora. U presudi se precizno utvrđuje da štrajk koji je Alić organizovao i kojeg provodi od 9. novembra nezakonit te se zabranjuje njegovo provođenje.

Podsjetimo, dok radnici u privatnom sektoru obijaju biroe za zapošljavanje, sindikati dva telekoma u FBiH žele još veće privilegije od onih koje trenutno imaju.

Iza ovog sramnog zahtjeva stoje sindikalne vođe – nelegalni predsjednik Sindikata BH Telecoma Fikret Alić i predsjednik Sindikata Eroneta Saša Živković.

Naime, Vlada FBiH omogućila je krajem oktrobra sindikatima BH Telecoma i HT Mostar da potpišu kolektivne ugovore kod poslodavca, i to svaka za sebe, u skladu sa Zakonom o radu, na period do 12 mjeseci.

Alić i Živković žele Vladu FBiH obavezati da, u slučaju da HT Eronet ne ispuni ugovor, radnici Eroneta mogu tužiti Vladu FBiH i naplatiti odštetu iz Federalnog budžeta. S druge strane, Vlada FBiH predlaže da svaka Uprava sa svojim sindikatima potpiše kolektivne ugovore. U tom slučaju uposleni u BH Telecomu dobijaju prava koja su tražili, ali uposlenima u HT Mostar prijeti da prava budu manja jer Uprava ne može podnijeti isti nivo, osim naravno ako bi Vlada FBiH prihvatila da plaća razlike koje ne može Uprava HT Mostar.

Bez obzira na to što radnici BH Telecoma nisu ugroženi, Fikret Alić traži ista prava za radnike HT Mostar koji godinama ne uplaćuje novac u budžet FBiH, a kojima bi upravo budžet bio garancija.

Alićeva “briga” za radnike Eroneta je ništa drugo no lični interes, nakon što su mu predstavnici HDZ-a u vlasti “završili” upis u registar sindikata.

Biznis.ba