Bankarski sektor BiH uprkos krizi ostao adekvatno kapitaliziran

I pored nepovoljnih okolnosti poslovanja u prošloj godini, bankarski sektor BiH je ostao adekvatno kapitaliziran, poboljšana je kvaliteta aktive, a pokazatelji likvidnosti su na zadovoljavajućem nivou, istaknuto je danas u Centralnoj banci BiH (CBBiH) u Sarajevu tokom tematskog susreta sa novinarima.

O provođenju testova na stres u CBBiH govorile su rukovoditeljica Odjeljenja za finansijsku stabilnost Vesna Papić i rukovoditeljica Službe za modeliranje testova na stres Belma Mahmutović.

Pod finansijskom stabilnošću CBBiH, kako je navela Papić, podrazumijeva se stanje u kojem finansijski sistem može apsorbirati šokove bez značajnih poremećaja u svom trenutnom i budućem funkcionisanju i čije funkcionisanje nema negativne uticaje na ekonomiju.

Rezultati top-down pristupa, odnosno testova na stres, pokazali su da je bankarski sektor BiH u mogućnosti da amortizira ekonomske šokove. CBBiH je sa provođenjem stres testova, koji su jedan od osnovnih alata za identificiranje ranjivosti u bankarskom sektoru, počela 2007. godine.

Sa ciljem procjene solvetnosti bankarskog sektora, kako je istaknuto, postavljaju se tri različita makroekonomska scenarija, jedan osnovni i dva ekstremna, koji se razlikuju u jačini pretpostavljenih šokova, za kraj naredne tri godine, pri čemu je dizajniranje scenarija ključna aktivnost u procesu testiranja na stres.

Testovi na stres su pokazali da je bankarski sektor BiH otporan na pretpostavljene šokove u tim testovima, a poboljšani pokazatelji kapitaliziranosti i kvaliteta aktive u prošloj godini dali su dodatni doprinos stabilnosti bankarskog sektora.

 

(FENA)