Beč kupovinom dionica spašava ugrožena preduzeća

Udio od maksimalno 20 %, na najviše 7 godina i sa minimalno 50 miliona eura na raspolaganju.

U borbi sa posljedicama krize izazvane koronavirusom Beč počinje sa kupovinom dionica. U okviru Bečkog holdinga osnovano je posebno društvo “StolzaufWien BeteiligungsGmbH”, koje privremeno kupuje dionice  firmi sa sjedištem u Beču čija je egzistencija zbog novonastale situacije ugrožena.

„Time stavljamo bečkim preduzećima sopstveni kapital na raspolaganje. Cilj je da se preduzeća stabilizuju i radna mjesta sačuvaju“, mišljenja su gradonačelnik Beča Michaela Ludwiga i člana gradske vlade Petera Hankea.

Obim kapitala društva će iznositi 50 miliona eura, pri čemu 20 miliona eura ulaže Grad Beč. Kao davaoci kapitala učestvovat će i Privredna komora Beča kao i privatni partneri koji ulažu preostalih 30 miliona eura. Učešće novoosnovanog društva ograničeno je na maksimalno jedan milion eura tj. maksimalno 20 posto udjela po preduzeću i biće vremenski ograničeno. Nakon najkasnije sedam godina taj udio će se ponovo naći na prodaji, a na samom početku će se jasno utvrditi scenario izlaska iz preduzeća za obje strane.Detalje i proceduru će tokom narednih dana pripremiti gradski i eksterni stručnjaci.

Ciljna grupa su bečka preduzeća koja uslijed krize imaju potrebu za kratkoročnim finansijskim sredstvima, a dugoročno mogu računati na pozitivnu prognozu. Preduzeća koja dolaze u obzir moraju da predstavljaju “identitet Beča”, imaju značaj i van granica te obezbjeđuju veći broj radnih mjesta. O tome koje tačno kompanije padaju u ove grupe odlučuje tim stručnjaka.

Biznis.ba