BH Pošta i ASA Banka nastavljaju saradnju u mjenjačkim poslovima

Generalni direktor JP BH Pošta d.o.o Sarajevo Mirsad Mujić i predsjednik Uprave ASA Banke Samir Mustafić potpisali su novi ugovor o nastavku saradnje u obavljanju mjenjačkih poslova.

O uspješnoj saradnji dvije domaće kompanije, kako se navodi u saopćenju BH Pošte, pokazatelji su posljednji podaci koje je objavio Federalni zavod za statistiku, a tiču se povećanja broja turista u BiH. Statistika kaže da je ove godine zabilježen porast dolazaka turista od 12,4 posto u odnosu na prošlu godinu, kao i broj noćenja koji je u tom odnosu veći za 10,4 posto. Od ukupnog broja dolazaka, na strane turiste otpada čak 80,2 posto.

– Osnovna uloga BH Pošte je praćenje trendova i ispitivanje potreba korisnika sa ciljem stvaranja preduslova za kreiranje i uvođenje inovativnih usluga, ali i poboljšanja postojećih usluga prema potrebama korisnika. Ugovori poput ovog sa ASA Bankom pokazuju da domaćim kapacitetima ostajemo među vodećim poslovnim kompanijama u državi – istakao je Mujić.

Predsjednik Uprave ASA Banke Samir Mustafić kazao je da su strateška partnerstva, poput ovog sa BH Poštom, nastavak uspješne saradnje.

– Vjerujemo da naša država ima potencijal za jedan snažan i stabilan razvoj tržišta, a sretni smo što ASA Banka ima snagu da bude dio tog razvoja – rekoa je Mustafić.

Ove dvije domaće kompanije učestvuju i u cjelokupnoj turističkoj ponudi BiH dajući svoj doprinos u vidu brojnih olakšica za svoje korisnike, a posebno za strane turiste.

Vrijednost ove sinergije dvije kompanije posebno se ogleda i u činjenci da se radi o najširoj mreži mjenjačnica, sa 212 lokacija širom FBiH. BH Pošta, kao ovlašteni mjenjač, korisnicima pruža usluge otkupa efektivnog stranog novca od domaćih i stranih fizičkih lica kao i uslugu prodaje efektivog stranog novca, u obimu raspoloživog otkupljenog stranog novca, za one valute čiji se kursevi nalaze na važećoj Kursnoj listi ASA Banke d.d. Sarajevo, saopćeno je iz JP BH Pošta.

 

Biznis.ba