BHK CIGRE – Sagledati stanje energetskog sektora

Upravni odbor Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BHK CIGRE) na posljednjoj sjednici odlučio je da treba hitno sagledati stanje energetskog sektora i ponuditi mjere koje će ga oporaviti, učiniti pouzdanim i ekonomski stabilnijim.

Zaključeno je da se početkom 2022. godine organizuje okrugli sto o temi „Aktuelni trenutak stanja u energetici“, te je formirana radna grupa za pripremu i organizaciju takvog skupa.

– Temeljito ćemo se pripremiti za tu raspravu – najavio je Edhem Bičakčić, predsjednik BHK CIGRE.

Na toj sjednici Upravni odbor je utvrdio zvaničnu verziju zaključaka sa 15. savjetovanja CIGRE BiH održanog sredinom oktobra ove godine u Neumu. Bosanskohercegovački elektroenergetičari na Savjetovanju su dali brojne prijedloge vezane za klimatske promjene, tranziciju energetskog sektora, proces dekarbonizacije, razvoj elektromobilnosti, uspješnu integraciju obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem, organizovanje tržišta energije, itd.

U zaključcima je sadržan i prijedlog za izradu programa elektrifikacije grijanja upotrebom obnovljive energije u kućanstvima posebno na područjima BiH u kojima dolazi do prekoračenja graničnih vrijednosti kvaliteta zraka. Pažnje je vrijedan i njihov zahtjev za utvrđivanje potencijala biomase šuma za energetsko korištenje te usklađivanje sektora, pravila i podataka o energetskoj potrošnji. S tim u vezi je i izrada strateške legislative, odnosno pretpostavki za korištenje biomase za proizvodnju električne energije.

Najavljeno je da će početkom naredne godine biti poslan prvi poziv i započet će pripreme za održavanje 3. savjetovanja elektrodistributera (CIRED) u kojem djeluje šest studijskih komiteta. Iz prijedloga preferencijalnih tema za pisanje stručnih referata uočava se da će njihov fokus biti na nove tehnologije, sigurnost i zaštitu, kvalitet i efikasno korištenje energije, upravljanje sistemom, trgovina električnom energijom, napredne gradove i pametne kuće. Treće savjetovanje BHK CIRED-a će biti održano sredinom oktobra naredne godine u Mostaru.

Biznis.ba