BPK – Program usavršavanja prilika za zapošljavanje i ostanak mladih

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojilo je Program usavršavanja odraslih za zanimanje – prerađivač plastičnih masa.

Zahvaljujući usvajanju ovog programa osobe sa završenom srednjom školom sa navršenih 18 godina života dobit će priliku da se obuče za zanimanje koje je prespektivno i veoma traženo na tržištu rada.

Cilj programa je obučiti odrasle za uspješno i kvalitetno obavljanje poslova u zanimanju – prerađivač plastičnih masa u skladu sa potrebama tržišta rada te povećanje njihove mogućnosti za zaposlenje.

Na izradi programa radio je internacionalni ekspert i lokalna interdisciplinarna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva obrazovanja, Službe za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ “Džemal Bijedić” Goražde, te predstavnici Fondacije Hastor, kompanije Prevent Components d.o.o. Goražde i njemačkog GIZ-a.

Ministar obrazovanja BPK Arman Bešlija istakao je kako je saradnja između obrazovnih institucija i kompanija ključna za stvaranje novih radnih mjesta.

– Osluškujući potrebe privrede i tržišta rada, Ministarstvo je, u partnerstvu sa kompanijom Prevent Components d.o.o. Goražde, Fondacijom Hastor i njemačkim GIZ-om, donijelo Program usavršavanja za zanimanje – prerađivač plastičnih masa. U cjelokupan proces izrade ovog programa bili su uključeni svi relevantni akteri. U izradi programa omogućeno je učešće i kompanijama koje zapošljavaju ovaj kadar kako bi se osiguralo da program ispunjava potrebe realnog sektora…- izjavio je Bešlija.

Dodao je kako će odrasli dobiti priliku za obuku za perspektivno zanimanje te da će se na taj način u budućnosti moći smanjiti stopa nezaposlenosti i odlazak mladih.

Direktor Fondacije “Hastor” Seid Fijuljanin izrazio je zadovoljstvo zbog još jedne uspješno okončane aktivnosti u okviru partnerstva Ministarstva obrazovanja, Prevent Components-a, Fondacije i njemačkog GIZ-a.

– U okviru projekta podržana je izrada standarda za zanimanje – prerađivač plastičnih masa te je BiH postala bogatija za jedinstven dokument koji definira sva potrebna znanja i vještine koje određena osoba mora imati kako bi bila sposobna za rad u ovom zanimanju kod različitih poslodavaca u sektoru plastične industrije…- kazao je Fijuljanin.

Kompanija Prevent Components d.o.o. Goražde, Fondacija Hastor i GIZ implementiraju projekat “IDEAL- Poboljšanje i razvoj obrazovnog sistema za plastičare u Bosni i Hercegovini”.

Razvojno partnerstvo sa Prevent Components-om d.o.o. Goražde je dio programa develoPPP.de, koji GIZ provodi uime Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ).

 

Biznis.ba / FENA