CBBiH pušta u rad novi servis vezan za Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata

U cilju kontinuiranog unaprjeđenja usluga koje doprinose stvaranju dodatne vrijednosti za bh. tržište, te jačanja finansijske stabilnosti u Bosni i Hercegovini, Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH)  danas pušta u produkcijski rad novi servis preko kojeg sve fizičke i pravne osobe mogu besplatno dobiti informacije o računima poslovnih subjekata u BiH, koji su sadržani u Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH u formi informativnog izvještaja.

Informativni izvještaj se dobija pristupanjem internet stranici CBBiH, gdje se u odgovarajuće polje pretrage unosi jedinstveni identifikacioni broj poslovnog subjekta. Nakon toga se, kao rezultat pretrage izlistavaju podaci: broj računa, status računa, naziv banke, datum promjene statusa i vrsta računa.

– Informativni izvještaj je u read only formatu, bez mogućnosti mijenjanja podataka sadržanih u izvještaju i bez mogućnosti štampanja izvještaja i ne može se koristiti kao dokaz u pravnom prometu. Pretraživanje je moguće vršiti preko www.cbbh.ba – navodi se.

CBBiH napominje da dosadašnji način izdavanja ovjerenih izvještaja iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH i dalje ostaje na snazi.

– CBBiH će i dalje biti usmjerena na aktivnosti prepoznavanja i zadovoljavanja potreba bh. tržišta te ispunjavanja svih zakonom definiranih obaveza – saopćio je Ured za komunikacije Centralne banke BiH.

(Biznis.ba / Fena)