Centralna banka BiH predstavila novi logo, pročitajte šta on zapravo predstavlja

Centralna banka Bosne i Hercegovine od 1. januara 2022. godine počinje primjenu novog loga, koji će biti korišten u svim vrstama komuniciranja i javnog prezentiranja institucije.

Novi logo izabran je nakon provedene konkursne procedure i zamijenit će dosadašnji logo koji proizlazi iz zaglavlja memoranduma koji je CBBiH usvojila još 2000. godine.

Proces izrade rješenja novog loga CBBiH podstaknut je potrebom za unapređenjem i modernizacijom vizuelnog identiteta institucije, a pojasnili su i šta predstavljaju elementi novog loga.

“Znakovni dio loga predstavlja forma heksagonalnog oblika. Heksagon je oblik koji simbolizuje harmoniju i balans, a na njemu je zasnovana jedna od najsavršenijih prirodnih formi, pčelinje saće. Unutrašnjost heksagonalnog znaka riješena je nizom linija različitih vrijednosti, koje stvaraju aktivnu i dinamičnu igru unutrašnjeg prostora. Tako kreirane partiture u međusobnom odnosu formiraju karakterističan trokut koji je zaživio kao definirajući simbol države Bosne i Hercegovine”, naveli su.

Dodaju da znak svojom fragmentiranom strukturom priziva formu gnijezda. Gnijezdo kao simbol, internacionalno, sugeriše kompleksnost, sofisticiranost, predanost, znanje, atmosferu doma, zaštićenosti, sigurnosti, a svi pomenuti atributi odražavaju viziju i misiju banke kao centralne finansijske institucije države.

Znak je definisan kompleksnom strukturom elemenata koji odražavaju kompleksnost djelovanja ove institucije, a njihova naglašena vertikalna postavka sugeriše rast i prosperitet.

Biznis.ba