Delić potpisao sporazum s USAID-om, Ministarstvo privrede KS omogućava online registracije

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić potpisao je, danas s predstavnikom USAID Financial reform Agenda Activity (FINRA), sporazum za izradu ”Online platforme za registraciju i/ili podnošenje prijava po programskim linijama poticajnih mjera Ministarstva privrede Kantona Sarajevo”.

Tim povodom, ministar je istakao da je glavni cilj projekta dizajniranje, razvoj i implementacija javne online platforme na službenoj web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo – mp.ks.gov.ba, koja će omogućiti svim podnosiocima prijava po programima poticaja da registraciju i/ili prijave podnesu putem službene web stranice tog ministarstva, poštujući sve uslove i zahtjeve propisane javnim pozivima objavljenim u skladu sa važećim zakonskim propisima istog i višeg reda.

– Ovo je pilot projekt kojim se treba pokrenuti postupak implementacije Vizije digitalne uprave Kantona Sarajevo, a što podrazumijeva digitalizaciju u svim organima uprave, upravnim organizacijama i stručnim službama u Kantonu Sarajevo. Nama je prvenstveno cilj da olakšamo procedure za registraciju i podnošenje prijava na naše programe poticaja – kazao je ministar Delić.

Naveo je i da će digitalizacija poticaja u Ministarstvu privrede dodatno doprinijeti transparentnosti trošenja budžetskih sredstava u Kantonu Sarajevo što je jedan od stavova i predstavnika Misije USAID u našoj zemlji.

– Tom donacijom pomažemo Kanton Sarajevo u unaprjeđenju nastojanja i mogućnosti uspostave e-uprave što će umnogome pojednostaviti procedure građanima i privredi Sarajeva da se odazovu na pozive za podršku povećanja zaposlenosti i prihoda domaćinstava, ali i pojačati transparentnost trošenja javnih sredstava. Implementacija te usluge stavit će Kanton Sarajevo u rang sa mnogim gradovima i državama u SAD-u – poručili su iz Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini, a u čije ime je danas sa ministrom Delićem taj sporazum potpisao voditelj projekta Amil Kamenica.

Vrijednost te donacije je 554.960 KM, bez PDV-a odnosno 649.303,20 KM sa PDV-om.

– Istaknuto je i da javna online platforma treba biti kreirana tako da se registracija i/ili prijava mogu napraviti isključivo dostavljanjem kompletne dokumentacije i zadovoljavanjem svih uslova i zahtjeva za svaku programsku liniju pojedinačno. To će svakako smanjiti broj privrednih subjekata koji zbog tehničkih grešaka ne ostvare pravo na poticajna grant sredstva po nekom od programa tog ministarstva – saopćila je Služba za protokol i press KS.

(Fena)