Distrikt Brčko pokrenuo projekt izrade turističke signalizacije

Projekt pod nazivom “Studija turističke signalizacije za područje Brčko distrikta BiH”, koji je realiziran od strane Ekonomskog fakulteta u Brčkom u suradnji s Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), prezentiran je u srijedu u amfiteatru navedenog fakulteta.

Gradonačelnik Distrikta Siniša Milić kazao je kako će taj projekt doprinijeti da se turistička ponuda i djelatnosti na prostoru Brčkog pokrenu u pozitivnom pravcu, priopćeno je iz Vlade Brčko distrikta BiH.

“Nadam se da će to biti još jedan poticaj za organizacijsko uređenje oblasti turizma u Distriktu, a to podrazumijeva i formiranje posebnog pododjela za turizam i trgovinu. Nadam se da je ovo samo uvod u tu vrstu priče i da ćemo vrlo brzo doći do formiranja ovog pododjela, a onda kroz njegove aktivnosti napraviti i konkretne pomake na polju turizma na prostoru Brčkog”, kazao je Milić.

Predstojnik Odjela za gospodarski razvitak, sport i kulturu Vlade Distrikta Pero Gudeljević naglasio je da je ova studija temelj kako bi i Odjel osigurao sredstva da se i fizički obilježe svi turistički potencijali kao i drugi potencijali u Distriktu.

Voditelj Službe za turizam u Vladi Brčko distrikta BiH Aleksandar Đurić kazao je da je turistička signalizacija, kao važan dio materijalne infrastrukture, nedostajala Distriktu.

“Moram priznati da je ovo jedna od faza koja će se u narednom razdoblju ubrzano odvijati. Zadovoljan sam što su i pojedina grafička rješenja, piktogrami te samo obilježavanje prilagođeni situaciji na terenu i urađeno je što se moglo uraditi u ovoj fazi. Velika je stvar i to što smo dobili potporu od međunarodnog donatora”, istaknuo je Đurić.

Dekan Ekonomskog fakulteta u Brčkom Lazar Radovanović kazao je da je ovaj fakultet glavni nositelj projekta i da je dio projekta financirao s ciljem kako bi se promovirao Distrikt kao turistički potencijal u BiH i šire.

Rukovoditelj projekta Stevan Stević istaknuo je kako su u ovom projektu izdvojena 33 objekta za koje su, kako kaže, u ovoj etapi ponudili kao način kartiranja “Google maps” i signalizaciju koja će kasnije biti fizički postavljena.

“Mi imamo listu potencijalnih objekata i lokaliteta koju sačinjava njih 140 bilo da su oni povijesni, kulturni, nacionalni ili turistički i za koje smatramo da predstavljaju nešto što je za Distrikt krunski dokaz da imamo potencijal za razvoj turizma. U projektu smo radili na kartiranju turističkih atrakcija i svega onoga što predstavlja turističke potencijale u Brčkom koristeći GPS uređaje i odgovarajuće suvremene aplikacije, kao i izradi turističke signalizacije kao temelja za buduće fizičko označavanje objekata”, kazao je Stević.

Ustanovljeno je da ne postoji adekvatan i potpun obuhvat objekata koji su turistički značajni i na odgovarajući način označeni, odnosno kartirani, ili za koje je urađena signalizacija.

“Cilj nam je da jednog dana i za Distrikt bude izrađen katastar turističkih potencijala koji bi bio sveobuhvatan elektronički sustav za evidenciju, praćenje, klasifikaciju te kategorizaciju objekata kako onih postojećih tako i onih koji će biti buduća atrakcija”, ističe Stević.

Dodao je kako je Ekonomski fakultet kroz projekt pokazao da stoji na raspolaganju Vladi Brčko distrikta BiH i institucijama koje podržavaju ovakve projekte i da žele nastaviti raditi na sličnim projektima, stoji u priopćenju.

Biznis.ba / FENA