Dogovoreni pravci djelovanja sa Sindikatom radnika GIKIL-a

Današnji sastanak jedan je u nizu do sada održanih između direktno involviranih strana u problemu nastalom nakon nedavnog incidenata u kojem su povrijeđena tri radnika GIKIL-a.

Na današnjem sastanku je zaključeno da će biti inicirano održavanje hitnog zajedničkog sastanka između predstavnika Vlade TK i Vlade Federacije BiH, Uprave GIKIL-a te Sindikata i Uprave KHK-a.

Također je dogovoreno da se uputi hitan dopis Upravi GIKIL-a u kojem će biti traženo izjašnjenje o tome koje su to mjere koje Uprava može poduzeti u narednih mjesec dana odnosno pola godine a riječ je o kratkoročnim i promptnim mjerama zaštite životne sredine i zaštite zdravlja radnika na radnom mjestu.

Premijer Suljkanović ovom je prilikom naglasio da je prioritet Vlade TK očuvanje ne samo 1000 radnih mjesta u Koksari, nego i u Željeznicama FBiH čijih se 30 % prometa ostvaruje upravo zahvaljujući GIKIL-u. Tu je također i značaj broj uposlenih koji su angažovani u okviru sistema dobavljača, rečeno je ovom prilikom.

Jedan od današnjih zaključaka također je i da pravosudne institucije daju prioritet u predmetima koji se odnose na KHK, prije svega su to predmeti kada su u pitanju definisanja upravljačkih prava i pitanje spornog anexa Ugovora na osnovni ugovor između osnivača iz 2003. godine. Ovo bi omogućilo brže uspostavljanje kvalitetnije upravljačke strukture.

Vlada će u okviru ovih aktivnosti također nastojati da organizuje sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća.

Biznis.ba / Klix.ba