Dvedeset godina kompanije Roche u Bosni i Hercegovini

Farmaceutska kompanija Roche d.o.o. – Roche Ltd proteklih 20 godina djelovanja u Bosni i Hercegovini investirala je mnogo u edukaciju zdravstvenih radnika da bi mogli primijeniti nove metode dijagnostike i liječenja koji su standard u razvijenim državama, a radilo se i na podizanju svjesnosti stanovništva za rano prepoznavanje simptoma bolesti da bi proces liječenja bio što efikasniji.

Direktor Roche BiH Adnan Filipović ukazao je u susretu s predstavnicima medija tim povodom da se tehnologija neprestano razvija, a neophodno je da se ta tehnologija i primjenjuje.

– Zdravstvena njega će se sigurno mijenjati, u odnosu na ono što sad imamo. Znanja koja trenutno imamo, možda nam neće biti ni potrebna za pet ili deset godina. Zato mi, kao učesnici u zdravstvenom sistemu moramo biti toga svjesni i moramo primati nova znanja. Roche je tu, kao kompanija lider u tehnologijama i inovacijama, da pomogne bh. društvu da ih što prije usvoji i implementira – naglasio je.

Za novembar je najavio radionicu za predstavnike medija i udruženja pacijenata pod motom ‘Zajedno smo jači’, radi iznalaženja načina na koji zajedno mogu pokrenuti bh. društvo da proces implementacije kvalitetnih i novih znanja bude što brži i efikasniji.

Biznis.ba / FENA