Džafić predstavio rezultate Željeznica i pojasnio stanje zastupnicima

Direktor Željeznica FBiH Enis Džafić danas je federalnim zastupnicima prezentirao izvještaje o radu za 2016., 2017. i 2018. godinu te odgovarao na aktuelna pitanja.

On je naveo da su Željeznice FBiH u tri navedene godine smanjile broj uposlenih u preduzeću za 434 osobe, te iznio konkretne podatke koji pokazuju da su Željeznice FBiH ostvarile kontinuirani porast u pogledu prevoza roba i pustnika.

Gubici su 2016. godini iznosili oko 31 milion KM, a operativna dobit je bila 6 miliona KM, godinu kasnije gubici su bili 4 mliona, a dobit 18 miliona KM. U 2018. gubitak je bio oko 10 miliona KM, a dobit preko  19 miliona KM.

– Treba istaći da su se u Željeznicama FBiH 2017. godine počele isplaćivati puni doprinosi na plaće i iz plaća, što do tada nije bio slučaj, uvezan je radni staž za sve uposlenike koji su napustili preduzeće I time se zaustavilo dalje povećanje obaveza prema Poreznoj upravi, rekao je Džafić.

Dodao je da se glavni dug smanuje, da su obaveze prema UIO BIH izmirene, tako da danas nema neizmirenih obaveza prema UIO.

– Investicije su u protekle tri godine iznosile 90 miliona KM, od čega su 22 miliona KM iz vlastiti sredstava, a 70 miliona KM od međunarodnih kredita na koje je saglasnost dala Vlada FBiH – rekao je Džafić.

Podsjetio je zastupnike da su od 2016. godine nakon 6 godinas stajanja na prugama Talgo vozovi, čime su oborene teze da Talgo vozovi ne mogu ići našim prugama.  Dodao je da je nakon 27 godina uspostavljena Unska pruga koja povezuje Sarajevo i Bihać preko Doboja i Banje Luke.

– Ukupan iznos obaveza koje su Željeznice FBiH izmirile u protekle tri godine, pored tekućih, a koje su nastale iznose  do 2016.godine iznose 70 miliona KM, rekao je Džafić.

Zastupnik SDP-a Irfan Čengić tražio je od Džafića da pojasni trenutnu situaciju u kojoj je Nadzorni odbor Željeznica ne želi sprovesti odluku Vlade FBiH i imenovati Džafića za direktora u naredne četiri godine jer je trećplasirani na listi kandidata.

– Ne postoji rang lista koju je Nadzorni odbor usvojio, komisije nisu u mogućnosti da prave rang liste. Postoji samo lista uspješnih kandidata koji zadovoljavaju uvjete. Jedini predlagač imenovanja predsjednika uprave generalnog direktora Željeznica je Vlada FBiH, to jasno stoji u Zakonu o željeznicama FBiH koji je lex specialis Zakon, a isto je navedeno u Satutu. Dokle god se ne izabare novi generalni direktor ja sam osoba koja zastupa JP Željeznice FBiH, bez ograničenja, što potvrđuje sudski izvod I što je regulisao Zakon o privrednim društvima.  Mi očekujemo da će na narednim sjednicama Vlada FBiH imenovati i Nadzorni odbor jer i ovom istiće mandat i da će imenovati upravu društva – odgovorio je Džafić.

Po ptianju prevoza migranata, Džafić je rekao da je značajnije što je pruga otvorena nego prevozi li ili ne migrante.

– Svaki čovjek koji kupi kartu je putnik, rekao je Džafić.

On je naveo i zanimljiv podatak, da je britanski Guardian među 20 najljepših destinacija koje se mogu obići vozom u svijetu odabrao I relaciju Sarajevo – Mostar, na što su u Željeznicama FBiH posebno ponosni.

Zastupnici su pitali Džafića šta je sa produžetkom Unske pruge do Hrvatske i zašto ne radi talgo linija Sarajevo-Bihać, da li zbog migranata.

– Što se tiče Unske pruge, to treba da riješi Vijeće ministara BiH sa Republikom Hrvatskom, da ispregovara otvaranje pruge prema Kninu, rekao je Džafić.
Na pitanje da li bi Željeznice FBiH mogle subvencionirati bez subvencije Vlade FBiH, Džafić je kazao da oni nemaju subvencije.

– Ja se na to ovako malo iznenadim kada se kaže kako mi dobijamo subvencije. Mi ne dobivamo od Vlade FBiH nikakve subvencije. Izvršene radove fakturišemo Vladi FBiH. Donijet je zakon o finansiranju. Zakon koji je Vlada usvojila 2004. godine je u skladu sa zakonima koje provodi EU. Hrvatska izdvaja za svoje željeznice 400 miliona eura godišnje, a Federacija 10 miliona eura KM – rekao je Džafić.

On je dodao da je Svjetska banka 2015. radila analizu Željeznica, i da je na to ponosan.

– Mi prevozimo 20 posto iznad EU prosjeka tona roba po kilometru pruge, kaže Džafić.

Rekao je da je Talgo linija za Bihać prekinuta jer su bili napadi na teritoriji RS, ali I zarobljavanja vozova na području USK.

On je naveo lokomotive ispunjavaju sve standard za prometovanje našim, ali i prugama EU.

– Čak smo jedan dio lokomotiva iznajmili Hrvatskoj, i odatle ostvarujemo jedna dio prihoda, navodi Džafić.

On je naveo da je naslijedio velike obaveze, a sada su smanjene za preko 100 miliona KM, vrećeno je 100 miliona KM kredita Unicredit, izmirene su obaveze firmi Končar iz Zagreba u vrijednosti 34 miliona KM naslijeđen iz 2008.godine.

– Imali smo sporazum za hrvatskih HŽ Cargom, imali smo 15 miliona KM duga, ostalo je danas još 4 milona KM. Za ovih pet godina , 835 je manje uposlenika. Mi smo im iz vlastitih sredstava uvezali radni staž u iznosu preko 30 miliona KM, rekao je Džafić i dodao da više ne prijete blokade od dobavljača.

On je dodao da Željeznice FBIH danas stabilo posluju, što je i dokazano za vrijeme korone kada su ispunjeni svi zahtjevi privrede BiH.

– Kupili smo Gredelj glogošnicu, primili smo sve uposlenike, njih 62. Ranije su bili na ulici, u štrajkovima. Ulagali smo u radionice, radimo svojom vlastitom snagom za naše i potrebe drugih kompanija. Po prvi put u historiji radili smo za drugog operatera, dvije locomotive HŽ Cargo, čime smo stekli EU referencu, poručio je Džafić.

 

Biznis.ba