Ekonomski uzlet: Rekordan rast BDP-a u Federaciji BiH

Danas je objavljen tromjesečni bruto domaći proizvod (BDP) Federacije BiH – III kvartal 2021. godine

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Federaciji BiH, prema prvoj procjeni, u trećem tromjesečju 2021. godine u odnosu na isto tromjesečje 2020. godine iznosi 9,0%.

Realni rast BDP-a u prvih 9 mjeseci 2021. godine u poređenju sa istim periodom 2020. godine iznosi 8,2%. Također, ako posmatramo prva tri kvartala 2021. godine u odnosu na iste kvartale u 2020. i 2019. godini može se zaključiti da su prva tri kvartala iz 2021. godine zabilježili veći rast nego što je to bilo u 2020. i 2019. godini, saopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku.

Posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u trećem tromjesečju 2021. godine zabilježen je u djelatnostima:

– Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikla; Prijevoz i skladištenje; Djelatnost pružanja smještaja te priprema i usluživanja hrane (G,H,I)27,9%;

– Informacije i komunikacije (J) 11,8%;

– Finansijske/Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K)10,7%;

– Vadjenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, Prozvodnja i snabdjevanje elektičnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje/opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom , te djelatnosti sanacije okoliša (B, C, D, E) 9,2%, od toga Prerađivačka industrija (C)11,8%.

 

Biznis.ba