ESV BPK Goražde podržalo Nacrt budžeta kantona za 2021.

Ekonomsko-socijalno vijeće Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj sjednici razmatralo je Nacrt budžeta BPK za 2021. godinu.

Sve tri strane u Vijeću, predstavnici Vlade BPK, privrednika i sindikata, saglasne su da je planirani budžet nedovoljan u odnosu na potrebe i zahtjeve, ali da je njegova predviđena raspodjela urađena kvalitetno, posebno u smislu pomoći u saniranju posljedica pandemije koronavirusa.

– Sindikat je uvidio da je situacija bila jako teška u prethodnoj godini, a nažalost te posljedice se osjete i u ovoj godini. Nacrt budžeta je koliko toliko u skladu sa situacijom, u principu je nedovoljan ali kao sindikat mi ćemo podržati ovaj budžet s tim da ćemo tražiti od Vlade da iznađe rješenje, kako bi sindikat i njegovi članovi uspjeli ostvariti svoja prava s obzirom da na tešku ekonomsku situaciju u kantonu kao i u čitavoj BiH – kazao je predstavnik sindikata u ESV BPK Goražde Emir Baščelija.

Predsjednik ESV-a, ministar privrede BPK Mensad Arnaut podsjetio je da su prethodno o Nacrtu budžeta provedene javne rasprave u sve tri lokalne zajednice u kantonu te da je prije utvrđivanja konačnog prijedloga, o budžetu trebalo raspravljati i ESV BPK.

– Danas smo razgovarali o podršci, odnosno podsticajima obrtu i privredi na prostoru BPK Goražde u okviru našeg budžeta. Ostavljeni su ekonomski kodovi koji su ranije bili po Zakonu o ublažavanju posljedica pandemije virusa COVID-19, imajući u vidu da će i u narednom periodu Vlada Federacije sigurno ići u aranažman sa MMF-om, kako bi mogli direktno pomagati privredi i obrtu na prostoru cijele FBiH time i BPK Goražde – smatra Arnaut.

Naglasio je da će sklapanjem novog aranžamana i BPK Goražde doći u situaciju da sredstva može usmjeriti u druge svrhe.

– Vrlo bitno za nas i naš budžet jeste da novim COVID zakonom podržimo kroz određeni dio namjenskih sredstava kao što je to bilo po ranijem zakonu i jednostavno preusmjerimo u drugu namjenu. S obzirom da su ta sredstva u budžetu BPK Goražde namjenska, i ta sredstva su sigurna, tako da možemo intervenisati do donošenja novog COVID zakona. Privrednici i predstavnici sinidikata na predloženi nacrt nisu imali neke primjedbe, i uglavnom su se složili sa predloženim nacrtom budžeta koji će ići u formi prijedloga prema Vladi a kasnije i u dalju skupštinsku proceduru – kazao je ministar privrede BPK Goražde.

 

(FENA)