EU pomaže sektoru turizma u BiH

Evropska unija (EU) pomaže jačanje sektora turizma u BiH koji je pogođen epidemijom virusa korona, budući da je ovaj sektor u prethodne dvije decenije, prije krize uzrokovane kovidom 19, ostvarivao brzi rast i učestvovao sa oko 10 odsto u ukupnom BDP-u i zapošljavanju, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

U saopštenju se navodi da ovaj sektor nije ostvario puni potencijal jer je potrošnja ostala na niskom nivou u odnosu na region zbog ograničene ponude i nepostojanja upravljanja destinacijama, nezadovoljavajuće transportne i turističke infrastrukture, lošeg poslovnog okruženja i neadekvatno iskorištenih prirodnih i kulturnih resursa za razvoj turističkih aktivnosti na otvorenom i kulturnog turizma.

“Nažalost, izolacija do koje je dovela pandemija kovida 19 ostavila je snažne posljedice na sektor turizma, ne samo u BiH, nego i u cijeloj EU”, dodaje se u saopštenju.

U ovom sektoru, konstatuje se u saopštenju, zabilježen je nagli pad od oko 80 odsto i povratak na nivo prije krize još nije postignut.

“Kako se puni oporavak sektora ne očekuje prije 2022. godine, ova kriza može predstavljati i priliku za BiH da riješi neka dugo prisutna strukturalna pitanja i otvori veće i rastuće mogućnosti za promociju zemlje u njenom punom potencijalu, što će doprinijeti njenom boljem pozicioniranju na međunarodnom tržištu i porastu prihoda, zaposlenosti i ulaganja”, navedeno je u saopštenju.

Iz EU ističu da BiH treba jedan više holistički i strateški pristup razvoju i promociji turizma kao jedinstvena turistička destinacija, korištenjem modernih marketinških praksi, poboljšanog upravljanja destinacijama i kvalifikovanih ljudskih resursa.

“BiH treba raditi na strukturalnim reformama radi uspostavljanja okruženja koje omogućava održivi razvoj turizma i da promoviše ulaganja u turističku infrastrukturu”, dodaje se u saopštenju.

Podrškom novim inicijativama i projektima, EU je dosta učinila na ublažavanju negativnog uticaja na turizam, jačanju i pravilnom strateškom usmjeravanju sektora turizma.

“Najbolji primjer je jedan od prominentnih programa EU, `EUforbiznis`. Ovaj program podržava partnerstva u turizmu kroz grant komponentu vrijednu više od 1,5 miliona evra”, navedeno je u saopštenju.

Program se fokusira na razvoj turističkih proizvoda, pristup međunarodnim tržištima i primjenu najnovijih IKT u turizmu.

Zahvaljujući novim mogućnostima koje turizam nudi na lokalnom nivou, napominje se u saopštenju, doći će do otvaranja novih radnih mjesta.

“Prioriteti `EUforbiznis` programa su kulturni turizam (Unesko nasljeđe) i turizam na otvorenom (Zelena staza `Via Dinarika`). Osim toga, podrška specijalne mjere za društveno-ekonomski oporavak BiH od posljedica kovida 19 na mala i srednja preduzeća 2020, koja je trenutno u fazi izrade, uključiće veću podršku sektoru turizma u vidu nepovratnih sredstava (grantova)”, navode iz EU.

Uz to, četiri opštine u sastavu gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo inicirale su izradu studije izvodljivosti izgradnje biciklističke staze Sarajevo-Pale, uz podršku projekta “EUforbiznis”.

“Očekivane manje investicije u turističku infrastrukturu trebalo bi da obogate ponudu turističkih aktivnosti na otvorenom u ova dva grada i u lokalnim zajednicama”, navodi se u saopštenju.

 

 

(Biznis.ba)