FERK izdao tri dozvole za proizvodnju električne energije

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK na redovitoj sjednici održanoj u srijedu izdala je tri dozvole za proizvodnju električne energije podnositeljima zahtjeva ANAREA d.o.o. Gračanica, d.o.o. I-CRNI Cazin, te izmijenjenu i dopunjenu dozvolu za ECO ENERGY d.o.o. Gračanica.

Kako je priopćeno iz FERK-a, dozvola za rad za distribuciju električne energije izdana je za JP „Elektroprivreda HZ HB2 d.d. Mostar, dok je gospodarskom društvu Axpo BH d.o.o. iz Mostara izdana dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvola II. reda.

Gospodarsko društvo BTG d.o.o. Tomislavgrad dobilo je FERK-ovu dozvolu za rad (licenciju) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om.

Na sjednici su FERK-a u postupku rasprave upućeni nacrti dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva: DOOR-DESING d.o.o. Sarajevo, SERVIS JELIĆ d.o.o. Široki Brijeg, ROLAR d.o.o. Grude, SOLAR INVEST d.o.o. Konjic, NINO-HA d.o.o. Doboj Jug, VELOVO KUĆIŠTE, vlasnik Anita Ivanković –Lijanović iz Širokog Brijega i MABOG GUMENOVIĆ d.o.o. Grude.

Sa sjednice su pozvani svi zainteresirani da dostave svoje pisane komentare na navedene nacrte do 24. siječnja ove godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu [email protected].

Postupajući po zahtjevu podnositelja, FERK je na sjednici donio rješenje o oduzimanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije gospodarskom društvu INTER d.o.o. Tešanj.

Osim toga, na sjednici je FERK donio šest rješenja po zaprimljenim žalbama na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Na kraju je donesena i Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj regulatornoj naknadi za imatelje dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i imatelja dozvole za rad Operatora za OIEiEK za 2019. godinu. Izmjena se odnosi na ispravku naziva imatelja FERK-ove dozvole, navodi se u priopćenju.

 

(FENA)