FIA kreirala i razvija resurse za kvalitetno poslovno odlučivanje

Business intelligence je strateški menadžerski resurs koji privatnom, javnom i nevladinom sektoru može omogućiti kvalitetno odlučivanje i prilagođavanje, te efikasno funkcionisanje na tržištu – istaknuto je danas tokom online panel diskusije koju je organizirala Finansijsko-informatička agencija (FIA).

FIA je generisala niz višenamjenskih i savremenih proizvoda u segmentu Business Intelligence (poslovno istraživanje, prikupljanje i analiza poslovnih informacija) koji menadžerima omogućava da sagledaju vlastitu poziciju, donesu odgovarajuće poslovne odluke i ostvare svoje poslovne strategije i ciljeve.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić, ovom prilikom, ukazao je na značaj aktivnosti FIA-e, te njihovih podataka i sublimiranih pregleda u planiranju i provođenju makroekonomske politike, napominjući da se ti podaci redovno i revnosno analiziraju.

– Imamo usaglašen program ekonomsko-socijalnih reformi gdje su temeljni ciljevi ekonomski rast i zapošljavanje. Sa druge strane imamo veliku deformaciju izazvanu javnim preduzećima koja su još uvijek monopolizirana i imaju više zaposlenih nego što treba. Stoga smo u fokus stavili i depolitizaciju i poboljšanje učinka tih preduzeća. Obuhvatili smo među ostalim i podršku grupama sa potencijalom, prije svega mlade ljude i ključna pitanja koja se odnose na njih – naveo je Novalić.

Pandemija je neminovno uticala na ekonomske tokove, dodao je federalni premijer, podsjećajući da se u predhodnom periodu uglavnom bilježio rast direktnih poreza, BDP-a, prihoda… Riješena je stabilnost penzionog sistema, istina na niskom nivou, zatim pitanje branitelja, a održavanju likvidnosti, po njegovim riječima, doprinjelo je donošenje dva bitna finansijska zakona o unutrašnjem platnom prometu i finansijskom poslovanju.

– Pandemija ostavlja prilično nezgodne posljedice na privredu Federacije BiH. Podaci od prvog do devetog mjeseca ukazuju na pad potrošnje 5,5 posto, što se izravno reflektira na PDV, ali je budžet Federacije BiH u osnovi veoma likvidan – istakao je Novalić, napominjući da se pad direktnih poreza nije značajnije odrazio na sufinansiranje u oblasti penzionog sistema i zdravstva.

Novalić je kazao da je FIA zahvaljujući i naporima Ministarstva finansija FBiH, ispunila svoju misiju i da predstavlja izvor podataka na osnovu kojih će donositi i provoditi politike i strategije.

Tokom panel diskusiji pod nazivom „FIA – Vaš izvor poslovnih informacija i partner za donošenje poslovnih odluka“ direktor FIA-e Esad Mahmutović predstavio je aktivnosti, proizvode, te perspektive razvoja ove agencije, napominjući da je poslovno odlučivanje i upravljanje biznisom nezamislivo bez pravovremenih, potpunih i tačnih informacija.

Mahmutović je naglasio da rad FIA-e počiva na tri jaka stuba, a to su ljudski resursi, informatička struktura u koju je uloženo 1,2 miliona KM sopstvenih sredstava, te organizacija poslovanja koja se temelji na uspostavi i implementaciji međunarodnih standarda.

Zadatak da uspostavi i upravlja poslovnim registrima te pretvori ih u vrijedne informacije i znanja, neophodne za donošenje kvalificiranih i blagovremenih makroekonomskih odluka, kako je naglasio, pripada Finansijsko-informatičkoj agenciji.

U poslovanju, kako je kazao direktor Udruženja banaka BiH Berislav Kutle, presudan je značaj informacija za donošenje odluka. Jedan od velikih problema u BiH, kako je ocjenio, jeste finansijska nepismenost koja je svim nivoima izraženija nego što mislimo.

Naglasio je da nema pomaka bez finansijske pismenosti, pravih bankarskih, odnosno poduzetničkih programa koji povećavaju potrošnju, a koja u novom krugu dovodi do povećanja proizvodnje, potrošnje i BDP-a. Za budućnost se mora starategijski razmišljati, uvažavajući trenutno stanje, naglasio je Kutle, a FIA je napravila puno kada je riječ o neophodnim podacima i resursima za to.

-Sva flozofija leži u tome da u životu imamo više dobrih nego loših odluka – kazao je Kutle.

Aktivnosti FIA-e podržao je i predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH i generalni direktor Tvornice cementa Kakanj i generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH i Hrvatskoj Branimir Muidža.

– Kompanijama u realnom sektoru vrlo je važno da dođu do što transparentijih i potpunijih podataka. Mi smo u BiH suočeni sa određenim netransparentnostima koje nas okružuju i želim vjerovati da će se i ovaj način transparetnog izvještavaja prije svega javnih kompanija, usmjeriti na to da se u njima menadžment adekvatno vrednuje, odnosno da se vrednuje njihov učinak, a ne samo da dobiju plate zato što ih je tamo neko postavio. Dakle, realno vrednovati kao što je to slučaj kod kompanija iz realnog sektora- kazao je Muidža.

Naveo je da koristi svaku priliku kada priča sa potencijalnim stranim investitorima da naglasi da uvijek treba ulagati u BiH, te da pored svih izazova nijedna kompanije nije izgubila kapital u BiH, mada doduše nije ni previše zaradila.

Član Uprave Sparkasse Bank i predsjednik Udruženja profesionalnih rizik menadžera BiH (UPRMBiH) Amir Softić, među ostalim, je kazao da u BiH generalno postoje dobri zakoni, ali je problem postupanje po njima, što obeshrabruje investitore posebno iz finansijskog sektora.

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i direktor Ekonomskog instituta Sarajevo Muamer Halilbašić je istakao ranije dobra iskustva koja je imao sa FIA-om, dodajući da je posljednjih godina ostvaren značajan iskorak u njenom razvoju.

-Ono što je nama posebno interesantno jeste dimenzija uvezivanja različitih podataka, odnosno baza podataka različitih institucija da bi se stvorila prava slika o stanju, te pravcima u kojima se razvija ekonomija – naveo je Halilbašić.

Uvodničar i moderator na panel diskusiji bio je profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Džafer Alibegović.

 

Biznis.ba / FENA