Filcanjem vune do očuvanja kulturne baštine i zaposlenja u BiH

Udruženje za očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicije “Sahan” organiziranjem radionica i ciljanim djelovanjem nastoji potaknuti nezaposlene žene i mlade da se aktivno bave filcanjem vune, ali i na koji način predstaviti i prodati izrađeni artikl.

 

Predsjednica Udruženja “Sahan” Fikreta Nazifović kazala je u razgovoru za Fenu da su organizirali radionice filcanja vune u Servis-centru “Dajte nam šansu” želeći na taj način dati skroman doprinos u radu s djecom s posebnim potrebama i njihovim porodicama, a da će slične radionice i predavanja bit će održani u Vogošći, Istočnom Sarajevu i Kiseljaku.

Filcanje je tehnika prerade vune koja se temelji na svojstvu vlakana da se uslijed mehaničkog i toplinskog djelovanja, a uz pomoć sapuna, međusobno upletu u čvrstu strukturu. Vuna se nakon češljanja ne prede u nit, nego se moči vodom i sapunom, a zatim gnječi i valja.

“Aktivnim učešćem na radionicama korisnici obuke će razviti i dodatne vještine kojima će se olakšati njihov ulazak na tržište rada kako bi se poboljšali životni uslovi u njihovim porodicama. Polaznici naših radionica mogu naučiti mnogo o ovoj staroj tehnici prerade vune, izrađivati kape, šešire, prsluke, papuče, suvenire, nakit, te ih mogu ponuditi na tržište rada”, istakla je Nazifović.

Nazifović je istakla da je to udruženje osnovano sa ciljem podrške marginaliziranim i ranjivim grupama, mladim i nezaposlenim, kroz edukacije o praksama, izazovima, znanjima, rukotvorinama te poticanja na poduzetništvo i jačanje uloge žena i mladih u društvu.

Njihova vizija je, naglasila je, predstavljanje kulturne raznolikosti i ljudske kreativnosti, očuvanje i zaštita kulturne baštine i tradicije te da su osim tih radionica organizirali i predavanja s fokusom na psihosocijalnu promociju i pozitivnu afirmaciju humanih vrijednosti.

Projekt je podržalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a Udruženja “Sahan” općine Vogošća i Centar, Ministarstvo kulture i sporta KS-a, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS-a te UNDP.

Biznis.ba / FENA