Grad Mostar pogoduje za investicije iz oblasti prerađivačke industrije

U svrhu ostvarivanja pogodnosti za investiranje na području Mostara za investicije iz oblasti prerađivačke industrije, Grad Mostar donio je Odluku kojom se utvrđuju pogodnosti investitorima, a koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti prerađivačke industrije koji na području grada započinju izgradnju poslovnog objekta, vrše dogradnju postojećih objekata ili uzimaju u zakup poslovni objekt.

Pravo na ostvarenje pogodnosti imaju poduzeća koja su registrirana za obavljanje osnovne djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda, pića, duhanskih proizvoda, proizvodnje tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda, proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala, papira i proizvoda od papira, kemikalija proizvoda, osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata, proizvoda od gume i plastičnih masa, te ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, baznih metala, gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme.

Također, tu spadaju i poduzeća registrirana za proizvodnju računala, elektroničkih i optičkih proizvoda, električne opreme, strojeva i uređaja, motornih vozila, prikolica i poluprikolica i ostalih prijevoznih sredstava, te proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija i popravak i instaliranje strojeva i opreme i ostale proizvodnje i prerađivačke djelatnosti, priopćeno je iz Grada Mostara.

Pogodnosti koje će investitor donošenjem ove Odluke imati odnose se na refundiranje troškova taksa i naknada koje su propisane gradskim odlukama i to taksa na svaku istaknutu firmu za period od tri godine od dana izdavanja odobrenje za rad, gradske administrativne takse i naknade koje su propisane Odlukom o gradskim administrativnim taksama s tarifom administrativnih taksi, komunalne naknade za razdoblje od tri godine od dana izdavanja odobrenje za rad te refundacija naknade po osnovnu prirodnih pogodnosti – renta zavisi od broja zaposlenih radnika u roku od jedne godine od dobivanja upotrebne dozvole i to: od  1 do 10 zaposlenih iznosi 20 posto, od 11 do 25 zaposlenih iznosi 35 posto, od 26 do 50 zaposlenih iznosi 50 posto, od 51 do 100 zaposlenih iznosi 90 posto i više od 100 zaposlenih iznosi 99 posto.

Pogodnost investitorima bit će realizirana kroz refundaciju od strane Grada Mostara, na ime sredstava uplaćenih po osnovu taksi i naknada tijekom realizacije investicije.

Da bi investitor ostvario pravo na refundaciju sredstava mora imati najmanje 50 posto stalno zaposlenih s područja Mostara.

Komisija na osnovu utvrđenih kriterija, uvidom na mjesto događaja i na osnovu priloženih dokaza, zapisnički će konstatirati ispunjenost uvjeta za ostvarivanje prava na refundaciju uplaćenih taksi i naknada. Osim ispunjenosti uvjeta, Komisija ima obvezu izvršiti provjeru, putem nadležnih inspekcijskih i drugih organa, posluje li investitor u skladu s važećom zakonskom regulativom.

Investitori koji vrše izgradnju ili dogradnju poslovnog objekta pogodnost mogu koristiti u razdoblju od 18 mjeseci od dana dobivanja upotrebne dozvole, a investitori koji obavljanje djelatnosti započinju u iznajmljenom poslovnom prostoru, pogodnost mogu koristiti u razdoblju od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o zakupu prostora.

Investitor se zahtjevom za korištenje pogodnosti/refundaciju sredstava obraća nadležnoj Službi za gospodarstvo, Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara.

Uz zahtjev za korištenje pogodnosti investitor treba priložiti dokaze o uplati taksa i naknada, obavještenje o razvrstavanju osoba prema klasifikaciji djelatnosti, odobrenje za rad nadležnog gradskog organa, popis broja uposlenih s porezne uprave aktualni izvod iz sudskog registra, obavijest o početku obavljanja djelatnosti, upotrebnu dozvolu ili drugi dokaz na osnovu kojeg Komisija može procijeniti da se radi o investitoru.

Rješenje o korištenju pogodnosti donosi gradonačelnik Mostara na osnovu prijedloga nadležnog Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove utvrđenog zapisnikom Komisije.

Na osnovu Rješenja Odjel za financije i nekretnine izvršit će refundaciju sredstava u roku od 30 dana od donošenja rješenja.

Evidencija o korištenju pogodnosti i nadgledanje primjene ove Odluke u nadležnosti je Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara.

Također, jednom godišnje Gradsko vijeće Grada Mostara bit će informirano o realizaciji pogodnosti za investitore iz ove Odluke i njenim efektima u vezi porasta broja zaposlenih.

(Fena)