Gudeljević na konferenciji o jačanju uloge socijalnih partnera u svijetu rada

Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević je 5. i 6.marta u Bruxellesu sudjelovala u radu međunarodne konferencije „Unapređenje uloge i kapaciteta socijalnih partnera i socijalnog dijaloga u novom svijetu rada“.

Konferenciju je organizirao Međunarodni ured za rad u suradnji s Evropskom komisijom, a učestvovali su predstavnici vlada, poslodavaca, eksperti iz 34 države od kojih je 27 članica Evropske unije, države kandidati i države potencijalni kandidati za EU.

Debata o strategijama za jačanje socijalnog dijaloga u novom svijetu rada je na visokoj razini ministarstava rada i zapošljavanja tokom koje je ministrica Gudeljević imala izlaganje o strategijama koje se odnose na socijalni dijalog u BiH.

Tom prigodom naglasila je da će Ministarstvo civilnih poslova BiH u narednom četverogodišnjem razdoblju nastojati na svaki demokratski način uspostaviti dijalog između predstavnika radnika i poslodavaca.

Navela je da put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju podrazumijeva permanentnu aktivnost prihvaćanja i ugrađivanja u pravni sistem svih onih standarda u području rada koji će dodatno doprinijeti razvoju socijalnog dijaloga.

– Ratificiranjem „Konvencije o tripartitnim konsultacijama“ BiH se još 2005. obvezala da regulira procedure kojima se omogućava konzultiranje o pitanjima koja se odnose na aktivnosti Međunarodne organizacije rada. Ništa manje i na promoviranje implementacije međunarodnih standarda rada između predstavnika vlade, poslodavaca i radnika. Ovo je veoma važno za BiH, jer se na taj način približava standardima EU – istaknula je ministrica Gudeljević, sudjelujući u diskusiji.

Podsjetila je da je u suradnji s Međunarodnom organizacijom rada, dogovoreno i planirano zaključivanje „Sporazuma o Ekonomsko-socijalnom vijeću BiH“ sa najbrojnijim i najutjecajnijim asocijacijama poslodavaca i sindikatima radnika BiH.

Sporazum do danas nije prihvaćen jer nije postignut dogovor u vezi nadležnosti koje bi imalo Ekonomsko-socijalno vijeće BiH, kao i zbog nemogućnosti utvrđivanja reprezentativnih socijalnih partnera.

– Uvjerena sam de ćemo u razdoblju pred nama, a nakon što je prije dva mjeseca imenovano novo Vijeće ministara u BiH, ovaj problem uspješno riješiti i naći način da Sporazum bude implementiran u punom kapacitetu – zaključila je ministrica Ankica Gudeljević.

Na marginama konferencije ministrica Gudeljević je razgovarala s ministrom rada i mirovinskog sustava Josipom Aladrovićem o produbljivanju suradnje dva ministarstva. Ujedno su razmijenili iskustva koja se odnose na poboljšanje socijalnog dijaloga u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini – saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Biznis.ba / FENA