Hrelja: Uspjeh i rast ‘Apoteka Sarajevo’ u svakom segmentu

Apoteke Sarajevo u proteklom periodu našle su se u izuzetno izazovnoj situaciji, a u intervjuu za Poslovne novine direktor Nedim Hrelja pojasnio je na koji način su se morali prilagođavati i sa kojim poteškoćama su se suočavali u poslovanju

– Ambijent za poslovanje je nepovoljan. Od glavnih faktora i barijera koje se nalaze pred nama ističem ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom, zatvorenost za nove ideje, manjak inicijative za moderno poslovanje i nefleksibilnu administraciju. Velika konkurencija, “meki” uslovi za otvaranje apoteka, nedovoljna kontrola rada novootvorenih apoteka od inspekcijskih organa su primjeri eksternih faktora koji su utjecali na urušavanje stabilnosti JU “Apoteke Sarajevo”, te je posebice kada je u pitanju nivo apoteka, potrebno pojačati inspekcijski nadzor u segmentu apotekarske djelatnosti, kaže Hrelja i dodaje:

– Tek tada će biti vidljiv stvarni učinak i pozitivne izmjene donošenja Pravilnika koji tretira pitanja otvaranja novih apoteka.

On je govorio i o trenutnom stanji te uporedbi prvih šest mjeseci prošle i ove godine.

– Poslovna priča JU “Apoteke Sarajevo”, iz prethodne tri godine, bila je vrlo kompleksna te je zahtijevala ozbiljan sanacioni plan za 2020. godinu. Naime, zatečena situacija u JU “Apoteke Sarajevo” u 2019. godini., sredinom 2019. godine je doživjela intenzivniji nastavak. Od sredine prošle godine mijenjao se menadžment JU “Apoteke Sarajevo”, koji je sa sobom donio nove, svježe i moderne ideje koje već u ovoj godini pokazuju uspjeh i rast u svakom segmentu. Uštede i bolje pozicioniranje na tržištu već su u prvih 6 mjeseci dali odličan rezultat, navodi Hrelja i nastavlja:

– Do sada su sprovedene akcije na sanaciji kapitala i gubitaka, gdje se racionalizacijom i kontrolom troškova, bez smanjenja plata ili otpuštanja zaposlenika, sanirao zatečeni gubitak, te je isti smanjen za 11 %. u odnosu na zatečeno stanje 31.05.2019.. Obzirom na sporu administraciju, te situaciju uzrokovanu pandemijom, veliki broj naših strateških očekivanja nisu u potpunosti ispunjena. Bez obzira na to, u završnicu poslovne godine ulazimo energično i sa velikim optimizmom.

On navodi da su dolaskom u JU “Apoteke Sarajevo”, novom menadžmentu u fokusu uposlenici, koje smatraju najvećim bogatstvom.

– Stručan i profesionalan kadar, savršena kombinacija iskustva dugogodišnjih uposlenika koji su cijeli radni vijek proveli u struci i mladih, odlučnih i perspektivnih kadrova, koje u sve većem broju želimo vidjeti u našim redovima, kako budemo rasli i otvarali nova radna mjesta.
Također, početkom ove godine smo osnovali i Centar za kontinuiranu edukaciju farmaceuta, sastavljen od tima specijalista, sa ciljem unaprijeđenja farmaceutskih kompetencija, koje su preduvjet za pružanje apotekarske brige/njege i preuzimanje odgovornosti za ishod liječenja pacijenta, te prevenciju i očuvanje zdravlja stanovništva. Otvorena su i nova radna mjesta, magistrima farmacije u apotekama, ali i mladim ljudima drugih profila za potrebe službi JU “Apoteke Sarajevo”, kaže Hrelja.

Dodaje da, prateći svjetske standarde, teže i otvaranju prostora samih apoteka korisnicima usluga primjenom u svijetu etabliranog koncepta otvorenih apoteka, a primjer je i druga robotizovana apoteka “Stari grad”.

– Koncept omogućava približavanje bezreceptnih lijekova, dijetetskih proizvoda, tzv. organic hrane, opreme za majku i dijete, kozmetike korisniku, ali uz savjet stručnog kadra, osoba koje su na usluzi u slučaju nedoumice u vezi sa izborom lijeka ili proizvoda. Naravno, u apotekama otvorenog tipa ste u mogućnosti dobiti i lijekove koji se izdaju na ljekarski recept, koji nisu lako dostupni korisnicima i mogu se dobiti isključivo uz prikaz ljekarskog recepta. Isti koncept ubrzo planiramo plasirati i renoviranjem naših postojećih objekata te otvaranjem novih, kaže Hrelja i dodaje:

– U želji da povećamo kvalitet usluga i zadovoljstvo korisnika naših usluga, konstantno radimo na inoviranju palete proizvoda i usluga u našim apotekama. Jedan od segmenata je uvođenje novih i modernih rješenja za prevenciju oboljenja i liječenje. Našim korisnicima smo na uslugu stavili i naš Informacioni Call centar sa lako pamtljivim brojem telefona 033 22 33 99, putem kojeg imaju priliku komunicirati sa magistrima farmacije, uvijek spremnim da daju provjerenu i tačnu informaciju o lijeku ili usluzi. Mnoštvo informacija o JU “Apoteke Sarajevo” korisnici usluga i potencijalni poslovni partneri mogu pronaći na našoj novoj web stranici: www.apoteke-sarajevo.ba, kao i na našim profilima na društvenim mrežama.

Vrlo brzo ćemo ponuditi korisnicima naših usluga i informatičko rješenje, koje će doprinijeti još kvalitetnijoj i bržoj farmaceutskoj usluzi.

Hrelja navodi da je radeći u multinacionalnoj kompaniji naučio raditi u sistemu koji je strogo uređen, definiran u svakom segmentu, cilja na profit, a podstiče inovaciju, jer inovacija znači napredak, a samim tim opet profit.

– Ovakve kompanije su uniformne u standardima, a fascinantno je da se ti standardi jednako primjenjuju kroz cijelu kompaniju, dok kompanija posluje u više država, pa čak i na više kontinenata. Naša Javna ustanova sa obavezom društvene odgovornosti i samostalne komercijalne održivosti je složeniji koncept poslovanja i organizacije u odnosu na multinacionalnu kompaniju, npr. održavanje u sistemu neprofitabilnih rubnih padinskih apoteka radi farmaceutske pokrivenosti u cilju ostvarenja širih društvenih ciljeva, kaže Hrelja i dodaje:

– Moje ambicije su da svojim iskustvom doprinesem razvoju JU “Apoteke Sarajevo” po uzoru na modernu multinacionalnu kompaniju, ali sa zadržavanjem društvene odgovornosti koju imamo kao Javna ustanova iz zdravstvenog segmenta. Shodno tome, bilo je potrebno da krenemo od temelja – postavljanja sistema procedura koje jasno definišu sve procese, uvođenjem korporativne kulture. Veoma bitan, ako ne i osnovni faktor, jeste orijentiranost osnivača/vlasnika kompanije ka kompaniji koju posjeduje.

On navodi da ciljeve za sljedeću godinu usklađuju sa njihovim osnovnim strateškim ciljevima, a oni su zadovoljan korisnik usluga/pacijent, zadovoljan uposlenik, finansijska stabilnost JU “Apoteke Sarajevo”, te opće dobro društvene zajednice.

– Planiramo otvaranje novih radnih mjesta, prvenstveno kadra iz farmaceutske struke, edukaciju kadrova, razvoj portfolia roba i usluga apoteka, otvaranje novih specijaliziranih savjetovališta, promociju prevencije zdravlja, registracije proizvodnog portfolio-a, proširenje asortimana vlastitog brand-a Galas. Namjera nam je nastaviti informatizaciju koja u kombinaciji sa educiranim kadrom u konačnici donosi savršen rezultat za korisnike naših usluga i poslovni uspjeh koji smo razvili tokom ove godine. Otvaranjem novih apoteka, povećanjem kapaciteta proizvodnje, uvođenjem novih tehnologija u druge službe, planiramo i dodatno upošljavanje mladog, perspektivnog kadra, ljudi osposobljenih da se uhvate u koštac sa novim tržišnim tokovima, navodi Hrelja.

Biznis.ba