Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH

Padavine koje su pale u protekla 24h i koje se prognoziraju u narednih 48h uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

“Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:

– Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,
– Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od Federalnog hidrometeorološkog zavoda,
– Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,
– Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu‐Sanu, Vrbas, Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Usljed obilnih padavina došlo je do povećanja vodostaja na gotovo svim vodotocima na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH (sliv Une i Sane, sliv Vrbasa, sliv Bosne, sliv Drine i neposredni sliv rijeke Save). Kako je i najavljeno u prethodnoj Informaciji od 02.11.2021. godine, bujični vodotoci na kojima je došlo do značajnog povećanja vodostaja su na gornjem toku sliva rijeke Bosne, posebno sliv rijeke Željeznice kao i sliv rijeke Prače.

Prognoza vodostaja u narednih 48h na većim vodotocima ne bi trebala dovesti do većih problema, odnosno izlijevanja rijeka iz korita. Eventualna lokalna izlijevanja moguća su na bujičnim vodotocima na navedenom dijelu vodnog područja rijeke Save u FBiH, naročito na gornjem dijelu toka rijeke Bosne, tačnije sliv rijeke Željeznice, kao i pojava urbanih‐uličnih poplava zbog padavina većeg intenziteta u kratkom vremenu.

Vodostaj na hidrološkoj stanici Ilidža dosegao je kotu za početak obavještavanja 04.11.2021. godine u 21:00h.

Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH očekuje se 07.11.2021. godine.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko‐hidrauličkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Po dostizanju vrijednosti mjerodavnog nivoa vodostaja pri kojem počinje obavještavanje o poplavama, Agencija će provesti sve mjere predviđene FOP‐om.

Napominjemo da se ova Informacija daje na osnovu prognoziranih podataka padavina, tako da promjena vremenske prognoze može uticati i na stanje vodostaja. U slučaju znatnije promjene stanja vodostaja Agencija će dati novu ažurnu Informaciju o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednih dva dana, AVP Sava nastavlja s redovnim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, kao i stanovništvu koje živi uz vodotoke na pojačan oprez.

Biznis.ba