Izazovi za centralne banke u okolnostima niskih kamatnih stopa

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), u saradnji s Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), organizovala je 5. 11. 2020. godine treću po redu međunarodnu istraživačku konferenciju pod nazivom „Izazovi za centralne banke u okolnostima niskih kamatnih stopa“ koja je, zbog okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 virusa, ove godine održana virtuelno.

Ova međunarodna istraživačka konferencija održava se već treću godinu zaredom i predstavlja rezultat saradnje CBBiH i USAID kroz FINRA projekat, a ovaj put je omogućila razmjenu mišljenja predstavnika Evropske centralne banke, centralnih banaka Albanije, Bugarske, Republike Hrvatske i Turske, te Univerziteta u Skopju, Republika Sjeverna Makedonija. Diskusija o ovoj veoma aktuelnoj temi se odvijala kroz dvije sesije: „Transmisija monetarne politike Evropske centralne banke na region“ i „Efikasnost monetarne i fiskalne politike u okruženju s niskim kamatnim stopama“.

U svom uvodnom izlaganju, guverner CBBiH dr. Senad Softić, je istakao da period niskih nominalnih kamatnih stopa u Evropi traje već nekoliko godina, i da nema naznaka da će one rasti u kratkom i srednjem roku. Ovakva situacija utiče i na poslovanje centralnih banaka gdje je investiranje aktive izloženo niskim i čak negativnim kamatnim stopama.

Guverner se također dotakao posljedica koje je pandemija COVID-19 virusa ostavila na globalnu ekonomiju, dodavši da se očekuje da će uloga fiskalne politike i drugih politika u stabilizaciji ekonomske aktivnosti u postpandemijskom periodu biti značajnija od monetarne. Istakao je da je CBBiH, u aktuelnoj situaciji, vodila odgovornu i proaktivnu politiku i da će poduzimati i dalje sve moguće mjere u okviru svog monetarnog režima.

U obraćanju učesnicima konferencije, direktorica Misije USAID-a u BiH Nancy J. Eslick iskazala je podršku radu i aktivnostima CBBiH. Ove dvije institucije već godinama ostvaruju uspješnu saradnju kroz FINRA projekat, naročito u oblasti ekonomskih istraživanja, a jedan od proizvoda te saradnje je i redovna međunarodna istraživačka konferencija. Direktorica Eslick je istakla da Sjedinjene Američke Države, putem USAID-a, snažno podržavaju Centralnu banku Bosne i Hercegovine od samog njenog osnivanja prije više od 20 godina, kao i druge ključne institucije u nadgledanju finansijskog sektora.

„Naš cilj je uvijek bio da pomognemo u održavanju stabilnosti finansijskog sistema BiH, zaštiti depozita građana, i povećanju pristupa finansijskim sredstvima za preduzeća i građane BiH radi ekonomskog rasta, većeg broja radnih mjesta, i boljih prihoda“, istakla je direktorica Misije USAID u BiH.

Biznis.ba