Izračunajte kada prestajete raditi za plaćanje poreza, a počinjete raditi za sebe

Centar za politike i upravljanje i organizacija “Zašto ne” danas obilježavaju dan poreske slobode za prosječnu zaposlenu osobu u BiH, te ističu da je prosječna osoba u BiH ove godine radila 205 dana za otplatu poreza, što je osam dana više nego 2018. godine i 13 dana više nego 2017. godine.

“Osoba sa prosječnim primanjima i potrošačkim navikama je ove godine uplatila više poreza u odnosu na prošlu godinu. Konkretno, ove godine u Federaciji je po osnovu rada i potrošnje prosječna osoba uplatila 10.190 KM, u odnosu na 9.800 KM prošle godine. U RS-u je po istom osnovu prosječna osoba ove godine uplatila 8.550 KM, u odnosu na 8.350 KM prošle godine. Ovaj rast se može pripisati rastu prosječnih plata u oba entiteta, te promjeni potrošačkih cijena i navika građana”, saopćeno je iz ovih organizacija.

Šta se (nije) promijenilo u poreskoj politici?

U odnosu na to šta se jeste promijenilo u poreskoj politici u BiH, kako se to ističe u saopćenju, mnogo je značajnije istaći šta se nije promijenilo.

“Vlasti u BiH su se reformskim dokumentima još prije četiri godine obavezale da će promjene u poreskoj politici dovesti do toga da se poresko opterećenje prebaci sa rada na potrošnju. Međutim, do današnjeg dana nije se desilo očekivano smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje u FBiH, odnosno poresko rasterećenje radničkih primanja. S druge strane, u RS je došlo do poreskog rasterećenja plata kroz povećanje neoporezivog dijela dohotka sa 200 KM na 500 KM u 2018. godini, te kroz donošenje Zakona o podsticajima u privredi RS koji je stupio na snagu u julu 2019. godine, a koji definiše uslove, korisnike i postupak za ostvarenje prava na podsticaje za povećanje radničkih plata. U skladu sa trendom iz prethodnih godina, nastavilo se povećanje oporezivanje potrošnje, pa su tako 1. januara 2019. godine povećane akcize na duhan”, stoji u saopćenju.

Izračunajte lični dan slobode od poreza

Građani i građanke BiH na ažuriranoj platformi www.mojporez.ba mogu izračunati lični dan poreske slobode – dan kada prestaju raditi za plaćanje poreza, a počinju raditi za sebe.

“Zbog kompleksnog poreskog sistema i složene administrativne strukture državnog aparata, prikupljanje i utrošak poreza građanima su slabo razumljivi. Dovoljno je da odgovorite na samo nekoliko pitanja o svojim primanjima i potrošačkim navikama, a zauzvrat ćete saznati koliko poreza plaćate na godišnjem i mjesečnom nivou i po kojim osnovama i na šta se tačno troši novac koji uplaćujete. Takođe, www.mojporez.ba će svakom korisniku izračunati lični Dan poreske slobode. Platforma www.mojporez.ba je kreirana od strane Centra za politike i upravljanje i U.G. Zašto ne u saradnji sa Centre for International Private Enterprise i Lithuanian Free Market Institute”, saopćeno je iz ovih organizacija.

Biznis.ba