Izvoz bh. sektora mljekarstva premašio sto miliona KM

Sektor mljekarstva u 2019. godini zabilježio je rekordnu vrijednost izvoza od 106,6 miliona KM, što je za 17,9 miliona KM ili 20 posto više u odnosu na prethodnu godinu – istaknuto je danas u Vanjskotrgovinskoj komori BiH (VTKBiH).

Prema analizama VTKBiH i Sweden/USAID FARMA II projekta, količinski posmatrano imamo suficit u razmjeni od gotovo 6.855 tona, ali smo vrijednosno ipak u značajnom deficitu od 73 miliona KM.

-Razlog tome je u nepovoljnoj strukturi razmjene, jer najviše izvozimo mlijeko i pavlaku (59 posto izvoza, odnosno  63 miliona KM), dok uvozimo prvenstveno sir (45 posto uvoza tj. 82 miliona KM). Zabilježen je pozitivan trend u strukturi izvoza, gdje je poraslo učešće jogurta, a smanjilo se učešće dugotrajnog (UHT) mlijeka – kazao je zamjenik šefa projekta Sweden/USAID FARMA II Feđa Begović.

Zahvaljujući rastu izvoza od 118 posto, tržište Srbije sada je prvo po vrijednosti ostvarenog izvoza, koji je iznosio 38 miliona KM.

Sekretar Asocijacije za prehrambenu industriju VTK BiH Tijana Muhamedagić je navela da su ključna i tržišta Crne Gore sa 35 miliona KM, te Sjeverne Makedonije sa 17 i Hrvatske sa 13 miliona KM.  Zbog nametnutnih taksi u potpunosti je prestao izvoz na tržište Kosova.

Kompanija Mlijekoprodukt je jedan od lidera u izvozu u sektoru mljekarstva. Kako je kazao predstavnik ove kompanije Vlado Sandić, u prošloj godini su zabilježili rast na svim izvoznim tržištima, a i struktura izvoza je bila povoljna u smislu da su dosta više izvozili proizvode sa većom vrijednošću.

Dodao je da je Crna Gora tržište na kojem Mlijekoprodukt ostvaruje svoj najveći izvoz, oko 50 posto.

(FENA)