Izvoz iz BiH povećan za 12 posto

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za period januar – juni 2018. godine, saopćeno je iz Vijeća ministara.

Prema Informaciji, u ovom periodu izvoz iz BiH iznosio je 5,83 milijardi KM, i povećan je za više od 600 miliona KM ili oko 12% u odnosu na isti period 2017. godine.

Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene za prvo polugodište ove godine iznosio je 15,7 milijardi KM, što je povećanje za 10% u odnosu na isti period prošle godine. Stopa pokrivenosti uvoza izvozom porasla je za dva posto. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 3,50 milijardi KM, što je za dva posto više nego u istom periodu 2017. U ovom periodu uvezeno je robe u vrijednosti 9,43 milijarde KM, što je za osam posto više nego u istom periodu prethodne godine.

Evropska unija je i dalje naš glavni vanjskotrgovinski partner i u ukupnom obimu robne razmjene učestvuje sa 65%, a slijede zemlje potpisnice sporazuma “CEFTA 2006” sa 13% , dok ostale zemlje čine 22%.

Izvoz u Evropsku uniju učestvuje sa 73% u ukupnom bh. izvozu, a uvoz iz zemalja EU učestvuje sa 60% u ukupnom bh. uvozu te je u ovom periodu zabilježen pad trgovinskog deficita od 10% i rast izvoza na ovo tržište od 13,5% u odnosu na isti period prethodne godine.

Od glavnih trgovinskih partnera najveću pokrivenost uvoza izvozom Bosna i Hercegovina ima sa Austrijom (145%), Slovenijom (113%), Hrvatskom (81%), Njemačkom (77%), Mađarskom (64%), Italijom (62%), Srbijom (57%) te Turskom (45%). Pored ovih zemalja, značajni trgovinski partneri BiH su SAD, Rusija i Kina, ali je pokrivenost uvoza izvozom sa tim zemljama mala, i to sa SAD-om 12%, Rusijom 9%, a sa Kinom 3%.

U prvom polugodištu ove godine BiH je najviše izvozila u Njemačku, Hrvatsku, Italiju, Srbiju, Sloveniju, Austriju, Crnu Goru te Tursku.

Biznis.ba / FENA