Jačanje javno-privatnog partnerstva radi strateških ciljeva i projekata u KS

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić održao je sastanak sa predstavnicima UNDP-a na kojem je razmatrana realizacija aktivnosti jačanja javno-privatnog partnerstva u svrhu omogućavanja implementacije strateških ciljeva i projekata u Kantonu Sarajevo, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.

Naglašene su sve najvažnije aktivnosti koje bi trebale biti realizirane, a prva od njih je formiranje radnog tijela i definiranje detaljnog plana njegovog rada.

Najavljeno je i da će biti analiziran i zakonodavni okvir javno-privatnog partnerstva u Kantonu Sarajevo s ciljem kreiranja preporuka za njegova poboljšanja.

– Bit će identificirani i svi potencijali javno-privatnih aktivnosti u aktuelnim planovima koji će se potom integrirati u nove planove – kazao je ministar Delić.

Istakao je i kako će se pripremiti konkretan plan koji će se proslijediti Vladi KS na usvajanje, a koji će podrazumijevati primjenu modela javno-privatnog partnerstva.

Na sastanku je najavljeno i izvođenje obuke za proces izrade predmeta iz oblasti javno-privatnog partnerstva u Kantonu Sarajevo, kao i izrada kataloga javno-privatnog partnerstva usklađenog sa Strategijom razvoja Kantona Sarajevo.

Bit će napravljena i procjena efekata projekata sadržanih u navedenom katalogu na privredu Kantona Sarajevo.

Sve ovo će pratiti i javna promocija pomenutog kataloga projekata i njihova prezentacija na web portalu.

Ovom prilikom, dogovoreno je da će ove aktivnosti u narednom periodu preuzeti i voditi Ministarstvo privrede KS, uime Vlade KS, koje treba osigurati sve logističke preduslove za rad angažirane konsultantske kuće i radnih tijela koja će u njeno ime voditi ovaj proces.

U okviru ovih aktivnosti radit će se i na angažmanu osoba u radnim tijelima, odabiru relevantnih korisnika aktivnosti, identificiranju procesa unutar institucija Kantona Sarajevo, usvajanju relevantnih dokumenata od Vlade Kantona Sarajevo i slično.

Najavljeno je da će podršku u realizaciji svih ovih konkretnih aktivnosti resornom ministarstvu i Vladi KS pružiti UNDP.

 

Biznis.ba