Jašarspahić: Promjene u svjetskoj automobilskoj industriji su izazov i šansa

Automobilska industrija BiH prepoznatljiva je u Evropi i svijetu i neophodno je da  prati najnovije tehnološke i razvojne trendove da bi osigurala i zadržala svoju poziciju u novoj eri industrije, jedan je od zaključaka Poslovnog foruma koji je ove sedmice organizovala Privredna komora FBiH (PKFBiH), a u čijem fokusu je bila automobilska industrija.

– Koristeći se dugogodišnjim bogatim iskustvom u proizvodnji komponenti za automobilsku industriju, kao i trenutnim mogućnostima i dostignutim tehnološkim razvojem bosanskohercegovačkih kompanija proizvođača komponenti za automobilsku industriju, kao neophodnim se nameće nastavak projekta u PKFBiH “Razvoj automobilske industrije FBiH” – kazao je za Fenu predsjednik PKFBiH Mirsad Jašarspahić.

Na taj način će se, kako je dodao, stvoriti pretpostavke za nastavak pozitivnih trendova u razvoju domaće autoindustrije, te stavljanjem u funkciju kadrovskih i proizvodnih raspoloživih kapaciteta dovesti da povećanja učešća bh. proizvođača u automobilskoj industriji EU, kako je i zaključeno na Poslovnom forumu.

– Promjene koje se dešavaju u svjetskoj automobilskoj industriji, a to je težnja da se vozila na konvencionalni pogon zamijene pogonom na električnu energiju, predstavljaju izazov i našu šansu – istakao je Jašarspahić.

Putem Ureda Grupacije automobilske industrije u Wolfsburgu, kako je zaključeno, potrebno je nastaviti sa radom na promociji i povezivanju bh. firmi radi njihovog značajnijeg pristupa na tržištu.

– Dosadašnje prisustvo i aktivnosti predstavnika Grupacije u Wolfsburgu potvrdili su opravdanost i uspjeh projekta u smislu značajnijeg osvajanja tržišta automobilske industrije u EU. Također, za razvoj novih proizvoda i dobijanje velikih projekata, neophodno je stalno prisustvo i lobiranje u firmama VW AG, Daimler AG, BMW itd., kao i pratećim kompanijama Bosch, Benteler, Magna, Mahle, itd. – naveo je Jašarspahić iznoseći zaključke za Poslovnog foruma.

Također, kako je dodao, naglašena je potreba sistemskog djelovanja svih partnera projekta, Vlade FBiH, USAID, UNDP koji trebaju doprinijeti podizanju konkurentnosti domaće privrede kroz trajnu edukaciju, standardizaciju i certifikaciju, što je preduvjet za veće učešće domaćih proizvođača na tržištu EU .

– Kroz Razvojni ured u Privrednoj komori FBiH, koji bi praktički bio spona između kompanija, fakulteta i laboratorija u BiH, partnerskih razvojnih centara kao što je npr. Virtual Vehicle Institut Graz, AVL Austria, WOB AG, potrebno je raditi na poticanju razvoja novih proizvoda, čime bi domaća autoindustrija stvorila uvjete za osvajanje složenijih komponenti kako konvencionalnih, tako i električnih automobila koji uistinu predstavljaju budućnost automobilske industrije u svijetu – dodao je Jašarspahić.

On je dodao da je zaključeno  da treba nastaviti sa održavanjem godišnje konferencije posvećene automobilskoj industriji u BiH, kao događaja koji će na jednom mjestu okupiti sve kompanije iz BiH i regije koje se bave automotivom zajedno sa  eminentnim učesnicima i eventualnim B2B sastancima.

Na Poslovnom forumu su učestvovali predstavnici renomiranih kompanija automobilske industrije, vlada, nevladinih i međunarodnih organizacija, te međunarodni eksperti iz oblasti automotiva. Poslovni forum je organiziran pod pokroviteljstvom premijera Federacije BiH, te uz sponzorsku podršku USAID WHAM projekta, UNDP-a, kao i kompanija Porsche BH, Hager Bosnia i Cromex d.o.o.

(FENA)