Javna rasprava: Mjesne zajednice suglasne za izgradnju minihidroelektrana

Na Javnoj raspravi u predmetu izdavanja građevinskih dozvola za izgradnju minihidroelektrana (MHE) na vodotoku rijeke Rame: MHE “Gradina”, MHE “Modri vir”, MHE “Crni most”, MHE “Gračanica” i MHE “Marina pećina”, investitora “Ecco-Crima” d.o.o. Prozor-Rama donesen je zaključak da su mjesne zajednice Lug i Gračanica, suglasne za izgradnju MHE.

Javna rasprava u predmetu izgradnje održana 23. listopada, 2020. godine u Domu kulture, sazvana je prije svega da bi se utvrdilo smatraju li MZ da gradnja istih može utjecati na pravno zaštićene interese zajednica.

Biznis.ba