Komšić sa privrednicima: Razgovor o mjerama za jačanje domaćih firmi

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se danas sa predstavnicima Strateške inicijative za samodrživost domaće proizvodnje i jačanje ekonomije BiH, gospodinom Amerom Bukvićem, gospodinom Dinom Selimovićem i gospodinom Zoranom Puljićem.

Tokom sastanka, ugledni bosanskohercegovački privrednici te ujedno predstavnici inicijative prezentirali su viziju ekonomskog razvoja kroz akcioni plan kojeg čini 180 aktivnih mjera. O mjerama je govoreno s posebnim akcentom na aktuelno stanje s obzirom na izazove pandemije COVID 19.

Predstavnici inicijative istakli su uvidom u trenutno stanje bosanskohercegovačke ekonomije, podatak da Bosna i Hercegovina godišnje gubi dvije milijarde maraka u oblasti prehrambene industrije i 700 miliona maraka u oblasti farmaceutske industrije. Stoga je glavnina akcionog plana koji je predstavljen fokusirana na zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje, farmaceutske industrije, i energetskog sektora.

Istaknuto je da je izazov pandemije COVID 19 pokazao da su ekonomski razvijene države Zapada upravo tokom pandemije većinu napora u oblasti ekonomije uložile upravo u navedenim sektorima.

S tim u vezi konstatovano je da je nužno stvoriti povoljniji zakonodavni okvir te kreirati javne politike koje će zaštiti domaću proizvodnju, a da se pri tome ne ugrožava princip slobodne trgovine.

Razgovorano je i o odnosu u uvoza i izvoza, te odnosu privatnog i javnog sektora u kontekstu BDP-a, kao i o potrebni da se javni sektor zbog njegovog boljeg funkcioniranja stavi pod jedan krov.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić istakao je da se naročita pažnja u oblasti domaće proizvodnje treba posvetiti kvaliteti proizvoda zbog njihove konkurentnosti na tržištu.

Tokom sastanka konstatovano je da se u pomenute aktivnosti naročito treba uključiti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Izražena je potreba za ulaganjima u održive izvore električne energije, kao i osiguravanje novog kraka prirodnog gasa.

Sagovornici su se saglasili o nužnosti javnog obrazovanja i jačanja svijesti o značaju domaće proizvodnje, navodeći da je od esencijalnog značaja pokrenuti medijsku kampanju putem modernih tehnologija i novih oblika marketinga, navodeći da projekti te vrste nadilaze sve parcijalne političke interese, te da interese države i domaće ekonomije stavljaju na prvo mjesto.

S tim u vezi član Predsjedništva BiH Željko Komšić izrazio je posebno interesovanje za oblast Digitalne ekonomije koja je integralni dio predstavljene strategije jačanja poduzetništva malih i srednjih preduzeća.

Također, tokom sastanka bilo je govora i o formiranju Vijeća za međunarodnu saradnju. Zaključeno je da će član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i predstavnici inicijative u naredom periodu intezivirati aktivnosti u oblasti saradnje i projekata o kojima će javnost biti blagovoremeno obaviještena.

Biznis.ba