Konferencija o razvoja preduzeća u BiH – Osigurati kontinuitet reformi

Razvoj preduzeća u BiH – nastavak i ubrzanje reformi, bila je tema konferencije koju je danas u prostorijama EU info centra u Sarajevu organizovao Centar za politike i upravljanje kako bi se pružio doprinos osiguravanju kontinuiteta započetih i budućih, neophodnih, reformi za podršku razvoju preduzeća.

Na konferenciji je bilo govora i o prevazilaženju administrativnih prepreka za poslovanje, poreskim reformama i modelima podrške preduzećima koji trebaju omogućiti lakše i jeftinije poslovanje, a okupila je predstavnike izvršne vlasti, međunarodnih i nevladinih organizacija i druge.

Što se tiče Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, kako je kazao pomoćnik ministra Sead Džiho, započeti su reformski procesi na dva zakona – Zakon o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH i Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima. Oba zakona su u proceduri što se tiče izmjena i dopuna koje će u znatnoj mjeri doprinjeti poboljšanju poslovanja malih i srednjih preduzeća u FBiH i stvaranju povoljnijih uslova za rad.

– Pokrenuli smo i izradu novog zakona o unapređenju poslovne infrastrukture u FBiH, koji dosad nije postojao. Prvi put ćemo u Federaciji urediti tu oblast koja tretira uspostavu i razvoj poslovnih zona, tehnoloških parkova, poslovnih inkubatora – naveo je Džiho.

Uporedo sa tim zakonom, kako je dodao, pokrenuli su i jedan informacioni sistem poslovnih zona u Federaciji koji će na jednom mjestu okupiti te zone, dati presjek stanja svim novima vlasti u FBiH u vezi različitih vidova poslovne infrastrukture, a ujedno biti prilika i za potencijalne investitore da na jednom mjestu vide sve ono što se nudi od lokalnih zajednica u FBiH.

-Takve projkete radimo u suradnji sa EU i međunarodnim nevladinim institucijama – dodao je Džiho.

Posebna pažnja posvećena je temama koje se tiču reformskih prioriteta iz perspektive poslodavaca i politika čija implementacija može rezultirati povećanjem domaćih i stranih investicija.

Izvršna direktorica Vijeća stranih investitora Sanja Miovčić je kazala da se domaći i strani investitori suočavaju se sa istim preprekama u svom poslovanju.

– Svi smo svjesni šta treba unaprijediti kako bi se rasteretila privreda, smanjili doprinosi na rad, različita poreska opterećenja, harmonizovali propisi unutar zemlje, skratili rokovi za izdavanje pojedinih dozvola, prije svega mislimo na građevinske dozvole, zatim uskladila regulativa sa regulativom EU, jer je činjenica da je većina naših kompanija izvozno orijentisana. Dakle, pomoći izvoznike na različite načine i omogućiti im ono što čini okosnicu naših investicija, a to su reinvesticije – istakla je Miovčić.

Reforme koje su napravljene, kako je dodala, stvaraju osnov za optimizam i daju nadu da smo na pravom putu i da će to sve u konačnici ostvariti bolje rezultate koji će biti vidljivi privredi i građanima.

Izvršni direktor Centra za politike i upravljanje Adis Muhović je kazao da su konferenciju organizovali da bi razgovarali o započetim i neophodnim reformama u predstojećem periodu.

-Započete su tehničke reforme vezane za unapređenje poslovnog okruženja, međutim, potrebno je raditi još puno toga što u privatnom, što u javnom sektoru – dodao je Muhović.

Iz Centra ističu kako su ove reforme važne za kreiranje novih radnih mjesta, privlačenje investitora i ukupan ekonomski rast u zemlji, te kako je ekonomske teme neophodno konstantno držati u fokusu javnosti.

 

Biznis.ba / FENA