Košarac – Hasani: Zatražena pomoć OSCE-a u rješavanju problema Trgovske gore

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac sastao se danas u Sarajevu sa koordinatorom OSCE-a za ekonomske aktivnosti i zaštitu životne sredine Iglijem Hasanijem, kojeg je je upoznao sa problematikom izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori, kao i aktivnostima koje to ministarstvo u koordinaciji sa nadležnim entitetskim institucijama preduzima na rješavanju tog pitanja.

– Svjesni smo da Hrvatska neće odustati i da aktivno radi na izgradnji spornog odlagališta u neposrednoj blizini granice sa BiH. To je za nas potpuno neprihvatljivo i zabrinjavajuće, prvenstveno zbog direktne opasnosti po životnu sredinu i zdravlje 250.000 ljudi iz opština u slivu rijeke Une – istakao je Košarac.

S tim u vezi, zatražio je pomoć i podršku Misije OSCE-a, koja u svom mandatu, između ostalog, ima i pitanje zaštite životne sredine.

– Svi nivoi vlasti u BiH motivisani su i opredijeljeni da se na temelju stručnih argumenata i analiza, te primjenom ESPOO konvencije i drugih međunarodnih protokola, borimo protiv očigledne namjere Hrvatske da u našem dvorištu odlaže nuklearni otpad – poručio je Košarac.

Na sastanku je razgovarano o potrebi regionalnog povezivanja i saradnje, s fokusom na ekonomska pitanja. Košarac je naveo da inicijativa ”Otvoreni Balkan” predstavlja odličnu šansu za zemlje zapadnog Balkana, prvenstveno zbog privlačenja investicija, većeg ekonomskog rasta i smanjenja nezaposlenosti u regionu.

Prema njegovim riječima, očuvanje postojećih i otvaranje novih tržišta od izuzetnog je značaja za razvoj i unapređenje domaćeg privrednog sektora.

– Evropska unija i dalje je naš najvažniji vanjskotrgovinski partner, ali to ne znači da ne treba da aktivno radimo na otvaranju novih tržišta za plasman naših proizvoda, posebno imajući u vidu potencijalne poremećaje na tržištu. U tom kontekstu, naš prilike vidimo u zemljama članicama Evroazijske ekonomske unije, Kine, Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Malezije i slično – naveo je Košarac.

Istaknuto je da je energetika važno strateško razvojno područje kako u BiH, tako i zemljama regiona, pri čemu bi posebnu pažnju trebalo posvetiti procesima gasifikacije.

– Mišljenja sam da je u BiH potrebno obezbijediti što više interkonekcija za dolazak gasa, kako bismo omogućili jeftiniji energent za sve naše građane i privredu u cjelini, ali i zaštitili životnu sredinu – naveo je Košarac.

Razgovarali su i o izazovima usljed klimatskih promjena, pri čemu je istaknuto da je u okviru OSCE- ovog projekta ”Jačanje odgovora na sigurnosne rizike od klimatskih promjena u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, južnom Kavkazu i centralnoj Aziji” prepoznat problem zagađenosti vazduha u Sarajevu.

– Nažalost, nivo zagađenosti vazduha u Sarajevu postao je evropska činjenica i na rješavanju tog pitanja neophodno je da intenzivno rade svi nivoi vlasti u Federaciji BiH – zaključio je Košarac, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Biznis.ba / FENA