Košarac na videokonferenciji sa vodećim bh. kompanijama

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac održao je danas video konferenciju sa predstavnicima vodećih kompanija u realnom sektoru u BiH, sa kojima je razgovarao o uslovima i rezultatima poslovanja u novonastalim okolnostima uzrokovanim epidemijom korona virusa.

Ministar Košarac informisao je sagovornike o mjerama koje resorno Ministarstvo aktivno preduzima u cilju ublažavanja negativnih efekata na domaću privredu. Upoznao je učesnike današnjeg sastanka o listi vitalnih proizvoda koji će imati olakšani promet između zemalja CEFTA-e zahvaljujući osnivanju tzv. zelenih prioritetnih traka. Ministar Košarac napomenuo je da će konačnu listu vitalnih proizvoda definisati Sekretarijat CEFTA-e, nakon što izvrši analizu predloženih listi vitalnih proizvoda, koje su dostavile sve zemlje članice CEFTA-e.

Ministar Košarac podsjetio je sagovornike da je od Kancelarije za veterinarstvo BiH zatražio 24-časovno prisustvo veterinarskih inspektora na definisanim graničnim prelazima, te konstsatovao da je BiH jedina od zemalja u regiji u kojoj ova mjera funkcioniše. Podsjetio je i da je od Uprave za zaštitu zdravlja bilja BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH zatražio da omoguće nesmetan transport robe za koje je potrebna ”D” dozvola preko određenih graničnih prelaza, kako bi se domaćim poljoprivrednicima obezbijedili uslovi za predstojeću proljećnu sjetvu.

Ministar Košarac naglasio je da je od ključne važnosti da spoljnotrgovinski promet funkcioniše u aktuelnim uslovima, te poručio da sve institucije moraju učiniti maksimalne napore da, u okviru svojih nadležnosti, doprinesu olakšavanju poslovanja domaćih privrednika u novonastalim okolnostima.

Ministar Košarac izrazio je zahvalnost svojim sagovornicima na brizi za zaposlene i činjenici da vode računa o zaštiti njihovog zdravlja u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, ističući da je to nulti prioritet.

Zajednička ocjena predstavnika vodećih kompanija u realnom sektoru u BiH je da su zadovoljni naporima i angažmanom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH u sadašnjim okolnostima. Oni su podržali inicijativu resornog ministra Košarca za organizacijom današnje videokonferencije, te istakli da je to jedan od primjera odgovornog odnosa institucija prema realnom sektoru.

Predstavnici vodećih kompanija u realnom sektoru u BiH informisali su ministra Košarca o uslovima u kojima njihove kompanije posluju i problemima sa kojima su suočeni usljed širenja korona virusa. Naglasili su da se, u odnosu na početak epidemije, stanje danas normalizovalo, te zatražili da određene robe budu u povoljnom režimu transporta između zemalja CEFTA-e.

Biznis.ba