Košarac: Odgovorno rješavati problem proizvođača i mesoprerađivača

Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH su se u više navrata obraćala udruženja domaćih poljoprivrednih proizvođača sa zahtjevima za uvođenje privremenih mjera ograničenja uvoza mesa i mesnih prerađevina zbog pojave tržišnih viškova,  što je posebno izraženo u aktuelnoj situaciji izazvanoj pandemijom korona virusa.

”Nakon što sam upoznat o posljednjim zahtjevima naših proizvođača i mesoprerađivača da se odgodi uvoz svježeg i smrznutog mesa u BiH dok se ne riješi pitanje izvoza nastalih viškova u proizvodnji, zatražio sam da nadležni sektori u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH naprave detaljnu analizu stanja, te da nam Uprava za indirektno oporezivanje BiH dostavi validne podatke o spoljnotrgovinskom prometu mesa i mesnih prerađevina. Očekujem da ćemo naredne sedmice imati zvanične informacije nadležnih institucija, kako bismo na osnovu egzaktnih podataka mogli ustanoviti šta je uzrokovalo poremećaj na domaćem tržištu i u skladu s tim Savjetu ministara BiH predložiti određena rješenja, usaglašena sa nadležnim ministarstvima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH”, poručio je resorni ministar Staša Košarac.

On je istakao da su zaštita domaće proizvodnje i poštivanje međunarodnih ugovora, čiji je potpisnik BiH, strateško opredjeljenje Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i definisana politika Savjeta ministara BiH.

”Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u skladu sa svojim nadležnostima, definiše i provodi politiku koja nije u suprotnosti sa važećim međunarodnim ugovorima o slobodnoj trgovini i sa jasno definisanim domaćim zakonodavstvom u ovoj oblasti. Rješenje predmetnog problema poljoprivrednih proizvođača iz BiH moramo tražiti oprezno poštujući potpisane međunarodne ugovore, uz izuzetno odgovoran odnos prema domaćoj proizvodnji”, istakao je ministar Košarac.

On je naglasio da Ministarstvo kontinuirano radi na uspostavljanju i obezbjeđivanju izvoza proizvoda biljnog i životinjskog porijekla u EU i na tržišta drugih zemalja, između ostalog, Ruske Federacije, Turske i Kine.

”Na postojeće izazove u izvozu proizvoda biljnog i animalnog porijekla najefikasnije možemo odgovoriti otvaranjem novih tržišta, što će ujedno biti perspektiva za razvoj i stabilizaciju stanja u ovom sektoru”, poručio je ministar Košarac.

Biznis.ba