Košarac: Potreba zaštite domaće proizvodnje vina

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH izradilo je Nacrt uputstva o postupanju nadležnih institucija prilikom uvoza grožđa u BiH i proslijedilo ga na usaglašavanje nadležnim institucijama Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta.

Usvajanja ovog dokumenta inicirao je resorni ministar Staša Košarac nakon detaljnih analiza i razgovora s predstavnicima grupacije proizvođača vina pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH, koji su u više navrata iskazali potrebu za zaštitom domaće proizvodnje vina.

Uputstvom se uređuju dodatne kontrole, nadzor i postupanje nadležnih institucija prilikom uvoza grožđa u BiH u skladu sa postojećim zakonskim odredbama.

– Analizirajući probleme i moguće mjere podrške domaćim vinarima, predložili smo Uputstvo o postupanju nadležnih institucija prilikom uvoza grožđa kako bismo doprinijeli saniranju negativnih efekata na domaću proizvodnju vina, izazvanih pojavom i širenjem koronavirusa. S obzirom na to da su posljedice pandemije gotovo zaustavile prodaju i izvoz vina, naši proizvođači traže donošenje mjera koje bi konkretno pomogle da se smanje zastoji u poslovanju, posebno imajući u vidu i činjenicu da će se situacija dodatno pogoršati na jesen dolaskom nove sezone berbe grožđa i proizvodnje vina – istakao je ministar Košarac.

Ukazao je i na neophodnost ubrzanja aktivnosti nadležnih institucija na donošenju novih propisa iz ove oblasti, s fokusom na donošenje zakona o vinu BiH, koji bi bio usklađen sa pravnom stečevinom EU. S tim u vezi, podsjetio je da novoimenovana radna grupa za izragu zakona o vinu aktivno radi na pripremi ovog zakonskog rješenja, u skladu sa pravnom stečevinom EU, kako bi se sistematski riješio niz postojećih problema u ovoj oblasti.

Nacrt uputstva o postupanju nadležnih institucija prilikom uvoza grožđa u BiH upućen je na saglasnost entitetskim ministarstvima poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odsjeku za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko distrikta BiH, Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Agenciji za bezbjednost hrane BiH, Republičkoj upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Inspektoratu Vlade Brčko Distrikta BiH, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Biznis.ba