Košarac pozdravio odluku Vlade RS o ograničenju cijene peleta

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac pozdravio je Odluku Vlade Republike Srpske o privremenoj mjeri za ograničenje visine cijene peleta.

Pomenutom odlukom definiše se najviša maloprodajna cijena peleta na 480 KM + PDV po toni.

”U momentu kada se cijeli svijet suočava sa krizom energenata, a posljedično tome i rastom cijena, institucije Republike Srpske su pokazale odgovornost i senzibilitet prema građanima. Na osnovu inicijative novoizabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Vlada je usvojila Odluku o organičenju cijene peleta, primarno vodeći računa o svakom čovjeku u Republici Srpskoj”, poručio je ministar Košarac.

On je izrazio očekivanje da će institucije Federacije BiH slijediti primjer Vlade Republike Srpske, kako bi došlo do hramonizacije cijene peleta u oba entiteta u najkraćem mogućem roku.

Ministar Košarac je podsjetio da je Savjet ministara BiH nedavnom Odlukom o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta zabranio izvoz peleta do 31. januara 2023. godine.

Istom odlukom, dodao je, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da, u okviru svojih nadležnosti i u koordinaciji sa drugim nadležnim institucijima na svim nivoima vlasti u BiH, iznađe način za uvođenje izvoznih ograničenja za određene šumske drvne sortimente i proizvode od drveta, sve u skladu sa dostavljenim inicijativama entitetskih nadležnih institucija.

”To praktično znači da odluka Savjeta ministara BiH o zabrani izvoza peleta može biti korigovana, ukoliko entitetske institucije to iniciraju. Uvažavajući ustavne nadležnosti, u konstantnoj smo komunikaciji sa resornim entitetskim ministarstvima i analiziramo stanje na tržištu, kako bismo pronašli rješenje koje će biti zadovoljavajuće i za naše građane, ali i za kompanije koje se bave spoljnotrgovinskim prometom”, rekao je ministar Košarac.

S tim u vezi, on je najavio da će u narednih deset dana organizovati novi radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima nadležnih entitetskih ministarstava i privrednih komora Republike Srpske i Federacije BiH.

”Naš prijedlog će biti da, nakon što utvrdimo bilans stanja, idemo sa uvođenjem izvoznih kvota, na način da se odredi tačna količina peleta koja se može izvoziti, a da pri tome potrebe domaćeg tržišta ne budu ugrožene niti u jednom segmentu”, naglasio je ministar Košarac.

Prema njegovim riječima, optimalno rješenje bilo bi da se domaćim proizvođačima peleta omogući izvoz 50 odsto proizvodnje, a da 50 odsto plasiraju na tržište Republike Srpske i Federacije BiH.

Biznis.ba