KS – Potpisan Sporazum o subvencioniranju dijela cijene prirodnog gasa

Sporazum o subvencioniranju dijela cijene prirodnog gasa za period od 1. novembra do 31. decembra ove godine potpisali su ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović i direktor KJKP “Sarajevogas” Edis Baković.

Sporazumom je definisano da će Kanton Sarajevo učestvovati u subvencioniranju dijela nove fakturne cijene prirodnog gasa za isporučenu količinu svim kupcima (tarifnim kategorijama) u Kantonu Sarajevo za taj period. Za realizaciju sporazuma, sredstva će osigurati Ministarstvo finansija KS u skladu sa zaključkom Vlade Kantona Sarajevo od 18. novembra ove godine.

Sporazum se neće odnositi na kupce (privredne subjekte) ukoliko ne ispunjavaju uslove za dodjeljivanje de minimis pomoći prema Uredbi o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti-de minimis pomoć. Takvom kupcu bit će izdat račun za isporučeni gas prema važećoj cijeni, odnosno bez subvencije dijela cijene koja je predmet ovog sporazuma.

Realizacijom sporazuma, građanima Kantona Sarajevo neće biti uvećani računi za utrošeni gas za novembar i decembar ove godine, iako je Vlada Federacije BiH donijela Odluku kojom je dala saglasnost na novu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa od 1. novembra ove godine za distributivna preduzeća na području Federacije BiH u iznosu 0,599 KM/Sm3, čime je nabavna cijena gasa za KJKP Sarajevogas uvećana za 23,5 posto, saopćeno je iz Sarajevogasa.

Biznis.ba / FENA