Larson: USAID je posvećen razvoju fiskalnog sektora u BiH

Pod motom „Jačanje fiskalnog planiranja, discipline i transparentnosti“ danas je u Sarajevu obilježen završetak USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora (FAR).

U proteklih više od pet godina uspješne saradnje i rada USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora i partnera u javnom sektoru, ostvareni su rezultati koji će biti od koristi kako za privatni sektor, tako i za institucije u Bosni i Hercegovini.

Kent Larson, uime Misije USAID-a u BiH, istakao je ovom prilikom kako se kroz ovaj projekt pokazuje kako razvijeniji fiskalni sektor može olakšati život građana u BiH.

– Svi građani Federacije BiH sada imaju mogućnost da putem interneta provjere da li su poslodavci uplatili njihove doprinose. U Republici Srpskoj preduzeća sada sve svoje direktne poreze podnose samo putem interneta – izdvojio je Larson neka od dostignuća ovog projekta.

Također su, kako je istaknuto na svečanosti, kapaciteti ministarstava finansija Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta i Kantona Sarajevo za korištenje fiskalnih modela za pouzdano predviđanje rezultata i efekata izmjena fiskalne politike značajno unaprijeđeni kroz izradu modela, te obuku za njihovo korištenje.  Ti modeli u kombinaciji sa modelima za predviđanje prihoda  budžeta im omogućavaju mjerenje i ocjenu utjecaja predloženih izmjena na poreske obveznike, korisnike socijalnih davanja i javne prihode. Kao direktni rezultat pomoći USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora, ministarstva finansija sada imaju sposobnost samostalnog korištenja i modifikacije tih modela.

Navedeno je da je u Federaciji BiH početkom ovog mjeseca Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada.

Također, u Federaciji BiH su svi bankovni računi poslovnih subjekata uvezani u jedinstveni registar računa Finansijsko-informatičke agencije. Time se unapređuje mogućnost prinudne naplate i značajno smanjuje mogućnost utaje.

Porezna uprava FBiH je uz jaku informatičku podršku u velikoj mjeri među ostalim unaprijedila informacione sisteme za praćenje neprijavljivanja i uplate poreza  i doprinosa od poslovnih subjekata.

Među najvažnijim rezultatima projketa FAR je i to da svih deset kantona u FBiH imaju vrhunske i održive informacione sisteme za planiranje kantonalnog budžeta, a kvalitet podataka i konsolidacija su značajno unaprijeđeni. Također, 42 općine u FBiH sada imaju moderne trezorske sisteme  kojima je unaprijeđena transparentnost potrošnje općinskih javnih prihoda.

USAID-ov projekt FAR  je počeo u septembru 2014. godine, a zvanično završava u martu ove godine. Na svečanosti je istaknuto da se USAID-ov rad i tehnička pomoć nastavlju, te da je USAID trenutno u naprednoj fazi planiranja nastavka projekta pružanja pomoći fiskalnom sektoru, čiji je početak planiran u drugoj polovini ove godine.

(FENA)