Mentori kao spona između interesa učenika, škola i firmi

Mentori u firmama su osobe bez kojih je stručno obrazovanje u razvijenim zemljama nezamislivo i igraju vrlo bitnu ulogu u organizaciji i provedbi praktične nastave. Oni zapravo predstavljaju sponu između interesa učenika, škola i firmi, istaknuto je tokom edukacije za mentore praktične nastave kod poslovnih subjekata.

Edukaciju, koja je započela 19. marta, a završava danas, organizovala je Privredna komora Kantona Sarajevo (PKKS) u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i podršku njemačkog GIZ-a.

Petodnevni program usavršavanja, koncipiran prema međunarodnom modelu „Ausbildung der Ausbilder – AdA Basisversion“, prošlo je 20 osoba, među kojima su bili budući mentori, ali i lica koja su unutar kompanija odgovorna za upravljanje ljudskim resursima i koja brinu o učenicima na praktičnoj nastavi, kao i jedan broj onih koji su iskazali interes za usavršavanje u ovim oblastima.

Na interaktivnoj i sadržajno bogatoj edukaciji, učesnici su stekli nova znanja i vještine potrebne za rad sa mladima koji praktičnu nastavu obavljaju kod poslovnih subjekata.

Kompanije koje su ovaj put prepoznale značaj kontinuiranog ulaganja u razvoj svojih zaposlenika kako bi kvalitetno provodili praktičnu nastavu i osposobili mlade za tržište rada su: Centrotrans, Volkswagen, MI Ovako, NLB Banka, Excellent, Prevent Components, ProCredit Bank, Luk, Elektrodistribucija, KJKP Sarajevogas. Na edukaciji su bili prisutni i profesori srednjih stručnih škola, rečeno je Feni u PKKS.

Projekat „Stručno obrazovanje u BiH“ po nalogu Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke s partnerima u zemlji provodi njemačko Društvo za međunarodnu saradnju GIZ s ciljem jačanja obrazovnog sistema da odgovori potrebama tržišta rada.

(FENA)