Milićević: Izmjena zakona o zateznoj kamati stimultivna za poslovni ambijent

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević izjavila je da su analize u Poreznoj upravi Federacije BiH i Ministarstvu finansija pokazale da je opravdano da se izmjeni, odnosno produži zakon o zateznoj kamati.

U dosadašnjem toku sjednice Predstavničkog doma Parlamanta FBiH obavljena je rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

– Zakon o zateznoj kamati i ranije je bio na snazi i temporalnog karaktera. Naš zakon o otpisu zatezne kamate uslijed izmirenja u određenom roku svojih poreznih obaveza, prestao je da važi 5. maja ove godine i nakon analize i u Poreznoj upravi FBiH i Ministarstvu finansija, mislimo da je unapređenje određenog poslovnog okruženja da se produži taj zakon do 31. decembra 2020. godine – kazala je Milićević.

Prema njenim riječima, analiza je pokazala da se tom stimultivnom mjerom u proteklom periodu od 1,5 godinu važenja tog zakona, prikupilo 84 miliona KM poreznih obaveza i stimuliralo  porezne obeznike na izmirenje poreznog duga uz istovremeno oslobađanje od zateznih  kamata u iznosu od 39 miliona KM.

(FENA)