Ministar Košarac i UNDP o podršci privrednicima

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac razgovarao je danas sa stalnom predstavnicom UNDP-a u BiH Stelianom Nederom o mjerama za sanaciju negativnih efekata koronavirusa na privredu u BiH.

Na videokonferenciji istaknuto je da UNDP radi na procjeni utjecaja koronavirusa na ekonomiju, te da je odlučeno da definisani prioriteti, tekući projekti i budžeti budu prilagođeni pomoći privredi u BiH u cilju oporavka i boljeg poslovanja u budućnosti.

Delegacija UNDP-a informisala je ministra Košarca o aktuelnim projektima pomoći.

Navedeno je da se u okviru projekta ”EU4Business”, koji finansira EU, a provode UNDP, Njemačka agencija za razvoj i Međunarodna organizacije rada, trenutno radi na prilagođavanju projektnih mjera podrške da bi se podržala lokalna ekonomija i mali biznisi tokom krize koju je izazvala pandemija koronavirusa.

Istaknuto je i da je ne tako davno pokrenut projekt ”EU4Agri” kroz koji će se u naredne četiri godine pružiti finansijska podrška poljoprivredno-prehrambenom sektoru i  ruralnom razvoju, u iznosu od oko 15 miliona evra.

Na sastanku je rečeno da UNDP planira prilagođavanje podrške tekućeg projekta ”Via Dinarica” potrebama i zahtjevima za oporavak turizma od posljedica pandemije COVID-19.

S tim u vezi, ministar Košarac apostrofirao je da je turizam jedna od najugroženijih privrednih grana u novonastalim okolnostima, te da intenzivno razgovara sa međunarodnim finansijskim organizacijama da bi se osigurala sredstva za oporavak tog sektora.

– Sagovornici su razmijenili mišljenje i o međunarodnoj finansijskoj podršci za mala i srednja preduzeća. Tema razgovora bio je i energetski sektor, te je usaglašeno da je BiH na pragu ispunjenja evropske obaveze od 40 posto obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji – saopćeno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Biznis.ba