Ministrica Đapo s predstavnicima USAID-a o izradi strategije razvoja turizma

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo danas se, sa saradnicima, sastala s predstavnicima USAID-a koji su predstavili program projekata vrijednih 20 miliona dolara, a bit će provedeni u oblasti turizma u narednih pet godina.

Razgovarano je i o tome da će stručnjaci USAID-a za oblast turizma pomoći BiH u izradi strategije razvoja turizma za Federaciju BiH, Republiku Srpsku, Brčko Distrikt BiH i državni nivo vlasti.

Sveobuhvatna strategija sastojat će se iz više segmenata, te detaljno tretirati turističke proizvode i iskustava, destinacijski menadžment, ljudske resurse i kreiranje što bolje veze između održivog turizma i okoliša.

Ministrica Đapo je predstavnike USAID-a upoznala o trenutnom stanju u turizmu, realiziranim i planiranim investicijama i programima. Kao otežavajuću okolnost u radu navela je i problematizirala sporost donošenja reformskih zakona.

Budući da je Federalno ministarstvo već pokrenulo određene aktivnosti, USAID će podržati izradu protokola za turizam u vrijeme pandemije koronavirusa. Bit će izrađeni detaljni planovi i programi radi uspostavljana mjera za siguran put turiste, a sve s ciljem promoviranja Bosne i Hercegovine kao sigurne turističke destinacije, saopćilo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javošću.

Biznis.ba