Mirza Ganić prvi predsjednik novog saziva Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK

Novi premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić izabran je za predsjednika Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona. Bila je ovo i prva sjednica ESV ZDK nakon imenovanja nove kantonalne vlade.

– Jedan od socijalnih partnera se promijenio pa je ovo bila i konstituirajuća sjednica. Dogovorili smo se da novi predsjedavajući bude premijer Ganić, jer je i u starom sazivu predsjedavajući bio bivši premijer Miralem Galijašević – kazao je predsjednik Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZDK Kasim Kotorić.

Napominje kako će se svakih šest mjeseci rotirati na čelu ESV predstavnik Vlade, Sindikata i Grupacije poslodavaca ZDK.

– Formalno-pravno, nije ni bitno ko će biti prvi predsjedavajući. Bitno je da mi zadržimo kontinuitet uspješnog rada, da što više inicijativa koje se podnose, prije kreiranja zakonskih akata, budu puštene u skupštinsku proceduru. Sada ćemo imati više vremena da utičemo i na same izmjene te donošenje novih zakona, djelovanjem u njihovoj početnoj fazi – kazao je Kotorić, koji je istakao kako su u prethodnom sazivu imali uspješnu saradnju s Vladom ZDK, o čemu svjedoči i 12 održanih sjednica.

– Očekujemo da će i u budućnosti ova Vlada prepoznati ulogu i funkciju ESV te da će, kroz proaktivnu raspravu, koristiti njegovu poziciju i na taj način ostavrivati pozitivnije i kvalitetnije svoju ulogu – kazao je predsjednik Saveza samostalnih sindikata ZDK Mirnes Isaković, koji je napomenuo kako je ESV ZDK i najuspješnije takvo tijelo.

– Težište današnje sjednice bilo je na Uredbi, koja se odnosi na zapošljavanje u javnom sektoru u ZDK-u. Razmatrana je i inicijativa koja se odnosi na usvajanje Prostornog plana Grada Zenice. Dogovoreno je da se inicijativa uputi resornom ministarstvu i Vladi, da bi u što kraćem roku bio i usvojen na Skupštini ZDK – najavio je Ganić.

On je dodao kako će svi zajedno apelirati za zastupnike da ga i usvoje, čime bi bili oblokirani projekti iz oblasti gradnje na području Grada Zenica.

Biznis.ba / FENA