MMF protiv konverzije kredita iz franaka u KM

Međunarodni monetarni fond (MMF) snažno se protivi bilo kakvim pokušajima Parlamenta Federacije BiH da omogući konverziju kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima u konvertibilne marke, izjavio je danas rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Andrew Jewell.

“Nije uloga Parlamenta da mijenja ugovore koji su zaključili agenti privatnog sektora. Ovakva mjera, posebno kada se primijeni retroaktivno, uvela bi pravnu neizvijesnost i poremetila funkcionisanje kreditnog tržišta u BiH u najgore moguće vrijeme kada se banke i njihovi dužnici suočavaju sa posljedicama krize izazvane virusom korona”, naveo je Jewell.

On je istakao da razumije da se mnogi zvaničnici bore da servisiraju dugove, ali smatra da je ispravan način za rješavanje ovih poteškoća kroz moratorijum na otplatu kredita koji je uspostavila Agencija za bankarstvo Federacije BiH, saopšteno je iz MMF-a.

“Nametanje obavezujuće konverzije bi moglo izazvati pravne mjere banaka koje bi opet mogle imati potencijalne posljedice po budžet Vlade FBiH”, dodao je Jewell.

U okviru prethodnog Proširenog programa (EFF) BiH sa MMF-om, vlasti su se obavezale da neće nametati obavezujuću konverziju kredita sa valutnom klauzulom u bilo kojoj stranoj valuti u domaću valutu.

Iz MMF-a očekuju da će vlasti nastaviti da poštuju ovu obavezu, posebno u svjetlu iskazane želje za programom koji će naslijediti EFF.

(Biznis.ba))