Mogući veći porezi na uvoz luksuzne robe

Razlika između bogatih i siromašnih u BiH mogla bi da bude smanjena reformom PDV-a. Još se ne zna da li će se diferencirana stopa naći u novim izmjenama zakona, ali je, za sada, stopa od 17% ista za uvoz luksuzne robe, hrane, pa i lijekova.

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Džakula priznaje da je reforma PDV sistema potrebna, naročito kada je u pitanju promet skupih roba, koje bi se oporezivale višom stopom od 17%, ali i da ima više načina za sprovođenje tih reformi.

“Ja se zalažem za oporezivanje luksuza, pogotovo se zalažem za oporezivanje uvoza tih skupih automobila, ali se oni mogu oporezovati ne u okviru PDV-a; oni se mogu oporezovati i u okviru i dodatnih trošarina. Isto tako mogu se oporezovati i kroz primjenu direktnih poreza”, kaže Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Neki ekonomisti zalažu se za jedinstvenu stopu PDV-a, ali i da se na luksuz primjenjuju neki od mogućih poreza.

U Udruženju ekonomista Republiek Srpske tvrde da, ipak, uvođenje i niže stope PDV-a u praksi ne bi bilo efikasno, jer bi istovremeno pomoglo i onima koji imaju visok standard, dok Uprava želi da pomogne samo najsiromašnijim slojevima.

“S obzirom da ne postoji nikakva saglasnost, odnosno ne dešava se uvođenje socijalne karte, koja bi bila preduslov da se pomoć dodjeljuje onima kojima je to najpotrebnije, ciljano, onda eventualno uvođenje diferencirane stope, iako nije idealno, ipak jeste rješenje da se smanji taj teret”, rekao je ekonomista Saša Grabovac.

Zanimljivo je da je i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj zaključila da je jedinstvena stopa kombinovana sa direktnim transferima siromašnim slojevima efikasnija od uvođenja diferenciranih stopa. Ipak, skoro sve zemlje u Evropskoj uniji imaju dvostruku stopu oporezivanja, izvještava ATV.

Biznis.ba